Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO191

Wartość jednostki: 44,67 zł
Aktywa: 19 509 907,62 zł
Max 1R: 49,93 zł
Min 1R: 34,82 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Towarzystwo: Ipopema TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1D 44,67 0,00% -0,35%
7D 44,67 0,00% -0,56%
1M 41,96 6,46% -2,88%
3M 37,85 18,02% 0,83%
6M 43,59 2,48% -4,49%
1R -- 0,36%
3L -- 17,99%
YTD -- -4,47%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy) 76,49 zł -6,70%
PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy) 76,49 zł -6,70%
Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) 77,71 zł -22,93%

Zarządzający

Zarządzający funduszemPiotr Humiński
Paweł Jackowski
Szymon Juszczyk
Sebastian Trojanowski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl