Noble Fund Strategii Mieszanych (Noble Funds SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

NOB31

Wartość jednostki: 51,07 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 51,07 zł
Min 1R: 48,83 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Noble Funds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 50,95 0,24% 0,32%
7D 50,89 0,35% 0,79%
1M 51,05 0,04% 0,53%
3M 50,75 0,63% 3,39%
6M 49,98 2,18% 7,65%
1R -- 13,83%
3L -- 9,99%
YTD -- 7,90%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 239,91 zł 27,04%
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 174,36 zł 25,31%
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) 152,08 zł 22,22%
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) 150,23 zł 20,73%
NN Zrównoważony (NN FIO) 387,29 zł 20,24%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRyszard Miodoński
Mikołaj Raczyński
Bartosz Tokarczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl