UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI02

Wartość jednostki: 333,87 zł
Aktywa: 332 935 000 zł
Max 1R: 347,48 zł
Min 1R: 301,06 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: zrównoważone
Rodzaj: mieszane polskie zrównoważone
Towarzystwo: Union Investment TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie zrównoważone
1D 333,87 -0,13% 0,19%
7D 333,64 0,07% 0,41%
1M 336,32 -1,10% -0,87%
3M 344,71 -3,14% -1,29%
6M 333,86 -0,51% 0,22%
1R 301,06 10,30% 10,58%
3L 310,73 7,45% 8,40%
YTD 306,93 9,06% 9,63%

Najlepsze fundusze mieszane polskie zrównoważone

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) 189,69 zł 20,17%
Investor Zrównoważony (Investor FIO) 562,13 zł 18,76%
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) 196,62 zł 16,67%
AXA Makro Alokacji (AXA FIO) 113,92 zł 13,13%
PKO Zrównoważony A1 (Parasolowy FIO) 167,32 zł 12,43%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAndrzej Czarnecki
Tomasz Matras
Adam Szymko
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl