Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH32

Wartość jednostki: 72,52 zł
Aktywa: 26 370 100 zł
Max 1R: 87,24 zł
Min 1R: 55,39 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: Esaliens TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 72,52 0,00% 1,16%
7D 74,78 -3,02% -1,84%
1M 77,53 -6,46% -5,77%
3M 82,21 -11,79% -12,09%
6M 66,30 9,38% -1,57%
1R -- 10,19%
3L -- 22,94%
YTD -- 6,17%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Rynku Złota A1 (Parasolowy FIO) 193,58 zł 31,25%
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 188,46 zł 30,59%
PKO Akcji Rynku Złota A2 (Parasolowy FIO) 188,46 zł 30,59%
PKO Akcji Rynku Złota A3 (Parasolowy FIO) 188,46 zł 30,59%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 63,75 zł 16,91%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKrzysztof Cesarz
Olaf Pietrzak
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Marcin Szuba
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl