Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL91

Wartość jednostki: 55,10 zł
Aktywa: 54 792 553,74 zł
Max 1R: 88,92 zł
Min 1R: 50,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 54,11 1,83% 1,33%
7D 54,48 1,14% -0,42%
1M 55,57 -0,85% -2,40%
3M 63,81 -13,65% -13,01%
6M 83,20 -33,77% -25,41%
1R 64,07 -14,00% -14,30%
3L -- -13,49%
YTD 70,42 -21,72% -16,54%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 57,69 zł -2,99%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 151,40 zł -6,25%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 107,76 zł -9,07%
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) 74,06 zł -10,17%
Investor Gold FIZ 1499,88 zł -11,54%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Łukojć
Grzegorz Prażmo
Michał Staszak
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl