NN Perspektywa 2025 (NN Perspektywa SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING57

Wartość jednostki: 130,76 zł
Aktywa: 132 035 000 zł
Max 1R: 130,78 zł
Min 1R: 125,83 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne pozostałe
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe
1D 130,78 -0,02% -0,04%
7D 130,54 0,17% 0,07%
1M 129,89 0,67% 0,51%
3M 128,30 1,92% 1,50%
6M 127,25 2,76% 1,88%
1R 130,51 0,19% -0,37%
3L 119,28 9,62% 6,75%
YTD 126,46 3,65% 3,50%

Zarządzający

Zarządzający funduszemRadosław Sosna
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl