AXA Akcji Europejskich Małych Spółek (AXA SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AXA20

Wartość jednostki: 94,44 zł
Aktywa: 66 100 000 zł
Max 1R: 104,47 zł
Min 1R: 93,02 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: AXA TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 94,73 -0,31% -0,42%
7D 94,11 0,35% 1,54%
1M 100,24 -5,79% -6,66%
3M 101,40 -6,86% -7,37%
6M 99,39 -4,98% -4,33%
1R -- 0,62%
3L -- -
YTD 99,85 -5,43% -2,95%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 120,48 zł 0,62%

Zarządzający

Zarządzający funduszemSebastian Liński
Paweł Mizerski
Andrzej Nowak
Karol Paczuski
Grzegorz Parosa
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl