Allianz Trezor (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL81

Wartość jednostki: 103,75 zł
Aktywa: 172 771 593,04 zł
Max 1R: 104,29 zł
Min 1R: 100,81 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich skarbowych
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych
1D 103,81 -0,06% -0,10%
7D 103,97 -0,21% -0,31%
1M 103,47 0,27% -0,41%
3M 102,02 1,70% 0,40%
6M 101,80 1,92% -0,38%
1R 104,13 -0,36% -2,04%
3L 102,60 1,13% 0,86%
YTD 102,29 1,41% -0,94%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 104,70 zł 1,03%
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 104,73 zł 1,03%
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,75 zł -0,36%
NN Konserwatywny (NN FIO) 272,72 zł -0,47%
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 119,11 zł -0,54%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKamil Artyszuk
Marek Kuczalski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl