Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL26

Wartość jednostki: 143,70 zł
Aktywa: 94 413 900 zł
Max 1R: 143,70 zł
Min 1R: 140,73 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 143,56 0,10% 0,06%
7D 143,28 0,29% 0,23%
1M 142,01 1,19% 0,57%
3M 141,16 1,80% 0,96%
6M 141,41 1,62% 1,08%
1R 142,27 1,01% 1,67%
3L 134,45 6,29% 6,49%
YTD 142,40 1,02% 1,45%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 115,33 zł 4,05%
Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) 59,52 zł 2,94%
AXA Obligacji (AXA FIO) 137,91 zł 2,86%
NN Obligacji (NN FIO) 309,01 zł 2,77%
PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) 52,47 zł 2,58%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarek Kuczalski
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl