REKLAMA
WAŻNE

Zysk netto grupy mBanku w IV kw. '17 wyniósł 311,6 mln zł, lekko powyżej oczekiwań

2018-02-08 07:18
publikacja
2018-02-08 07:18

Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 311,6 mln zł z 292,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank we wstępnych danych. Zysk banku okazał się 3,3 proc. wyższy do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 301,8 mln zł.

/ fot. Krystian Maj / FORUM

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 291 mln zł do 328 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2017 roku wzrósł 7 proc. rdr i wzrósł 7 proc. kdk. Wskaźnik ROE netto w IV kwartale 2017 roku wyniósł 9,4 proc.

W całym 2017 roku zysk wyniósł 1,09 mld zł, podczas gdy w 2016 roku 1,22 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 825,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 820,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 815 - 826,8 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 10 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku wyniosła 2,6 proc. w porównaniu do 2,5 proc. w III kwartale 2017 roku.

Wynik z prowizji w IV kwartale 2017 roku wyniósł 233,5 mln zł i był 3,2 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 241,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 231 mln zł do 270 mln zł). Wynik z prowizji spadł 7 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Bank podał, że spadek wyniku z tytułu prowizji wynikał z niższych przychodów z tytułu kart płatniczych i działalności maklerskiej, a także wyższych kosztów z tytułu prowizji.

Koszty w ostatnim kwartale 2017 roku wyniosły 494,5 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (496,3 mln zł). Koszty wzrosły 0,5 proc. i 1,8 proc. kdk.

Bank podał, że kwartalny wzrost kosztów wynikał z wyższej amortyzacji, podczas gdy koszty administracyjne obniżyły się o 1,3 proc. Koszty pracownicze nieznacznie wzrosły (0,7 proc.), natomiast koszty rzeczowe obniżyły się o 3,3 proc. dzięki niższym kosztom IT i usług konsultingowych.

mBank poinformował, że wzrost kosztów amortyzacji był spowodowany wyższą amortyzacją sprzętu IT, zawierającą między innymi przyspieszoną amortyzację serwerów.

Wskaźnik kosztów do dochodów w IV kwartale wzrósł do 43,3 proc. z 42,3 proc. w poprzednim kwartale.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku 140 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 2 proc. niższych odpisów na poziomie 137,4 mln zł. Odpisy wzrosły 253 proc. rdr i spadły 15 proc. Bank podał, że spadek poziomu zawiązanych w kwartale rezerw nastąpił w segmencie klientów korporacyjnych, podczas gdy rezerwy w segmencie detalicznym nieznacznie one wzrosły.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec IV kwartału 2017 roku wyniosła 84,48 mld zł, czyli spadła 1,2 proc. kwartał do kwartału. Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym zmniejszyła się kwartalnie o 0,9 proc. do 37,94 mld zł, natomiast wolumen kredytów dla klientów indywidualnych zmniejszył się w relacji do końca III kwartału 2017 roku o 1,6 proc. i wyniósł 48,14 mld zł.

Bank podał, że kredyty hipoteczne i mieszkaniowe spadły o 3,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału głównie za sprawą umocnienia złotego.

W IV kwartale 2017 roku zobowiązania wobec klientów były wyższe w stosunku do ubiegłego kwartału o 0,9 proc. i wyniosły 91,5 mld zł, w tym depozyty klientów indywidualnych wzrosły 3,1 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2017 roku wyniósł 21 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 18,3 proc.

mBank poinformował, że całkowity wpływ zastosowania MSSF 9, obliczony na dzień 1 stycznia 2018 roku, w odniesieniu do łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) oraz współczynnika kapitału Tier 1 banku i grupy jest nieistotny i wynosi nie więcej niż 5 punktów bazowych.

Bank zdecydował, że nie będzie stosował okresu przejściowego, który miałby złagodzić wpływ na kapitał związany z wprowadzeniem MSSF 9.

Wstępne wyniki grupy mBanku w IV kwartale 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2017 konsensus PAP różnica 4Q2016 różnica rdr 3Q2017 różnica kdk
Wynik odsetkowy 825,1 820,9 0,50% 753,3 9,50% 796,8 3,60%
Wynik z prowizji 233,5 241,3 -3,20% 250,6 -6,80% 256,5 -9,00%
Koszty ogółem 494,5 496,3 -0,40% 491,9 0,50% 486 1,80%
Saldo rezerw -140 -137,4 1,80% -39,7 252,80% -164,4 -14,90%
Zysk netto 311,6 301,8 3,30% 292,5 6,50% 291,4 6,90%

mBank spodziewa się w '18 wzrostu marży odsetkowej

mBank spodziewa się w 2018 roku dalszego, stopniowego wzrostu marży odsetkowej wynikającego ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego - podał bank w prezentacji wynikowej.

Według banku w 2018 roku brak jest przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania.

mBank liczy się z potencjalnym wzrostem salda rezerw z powodu MSSF 9, ale jakość aktywów wspierana ma być przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie.

mBank spodziewa się także wzrostu amortyzacji z powodu kontynuacji inwestycji w IT.

Bank prognozuje, że w 2018 roku kredyty przedsiębiorstw wzrosną na rynku o 12,9 proc., kredyty hipoteczne 3,7 proc, a kredyty niehipoteczne o 8 proc.

Marża odsetkowa netto w grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku wyniosła 2,6 proc. Marża za cały 2017 roku wyniosła 2,48 proc.

mBank ocenia, że zysk netto w 2018 r. powinien być wyższy niż w 2017 r.

mBank ocenia, że zysk netto banku w 2018 roku powinien być wyższy niż w 2017 roku, a w perspektywie 2-3 lat zyskowność banku powróci do poziomu 1,3 mld zł - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes banku.

„Od strony makroekonomicznej wygląda na to, że ten rok będzie dobry, wynik banku powinien być więc lepszy” – powiedział Stypułkowski.

„Myślę, że do poziomu 1,3 mld zł w perspektywie 2-3 lat powinniśmy powrócić” – dodał.

mBank ocenia, że jest przestrzeń na wypłatę na dywidendę do 20 proc. zysku za ’17

mBank ocenia, że jest przestrzeń do wypłaty dywidendy w wysokości do 20 proc. zysku za 2017 - poinformował na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

„Stanowczej deklaracji nie podejmę, ale na podstawie opublikowanych do tej pory informacji (…) można powiedzieć, że jakąś przestrzeń do wypłaty dywidendy będziemy mieli, ale raczej niższych poziomów” - powiedział na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

"Wydaje się, że będzie to raczej do 20 proc. zysku za 2017 r." - dodał.

seb/ mbl/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki