Zysk netto grupy PGNiG w IV kw. '18 wyniósł 388 mln zł, zgodnie z szacunkami

2019-03-14 06:48, akt.2019-03-14 11:40
publikacja
2019-03-14 06:48
aktualizacja
2019-03-14 11:40

Skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2018 roku spadł o 15 proc., do 388 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie.

/ fot. Jaap Arriens / FORUM

W całym 2018 roku skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej sięgnął 3,2 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem.

Skonsolidowana EBITDA PGNiG w czwartym kwartale 2018 roku wzrosła do 1,35 mld zł z 1,32 mld zł rok wcześniej. Całoroczna EBIRTDA grupy PGNiG wyniosła 7,11 mld zł wobec 6,58 mld zł przed rokiem.

Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 596 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 651 mln zł. Zysk operacyjny w 2018 roku wyniósł 4,4 mld zł, a rok wcześniej było to 3,9 mld zł.

Skonsolidowane przychody w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 12,75 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 10,91 mld zł. Całoroczne przychody grupy PGNiG wzrosły do 41,2 mld zł z 35,8 mld zł w 2017 roku.

Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu zarówno przychodów, jak również kosztów operacyjnych, były rosnące ceny węglowodorów. Przy wyższych średnio o 0,6 stopni C temperaturach w Polsce w ciągu 2018 r., grupa sprzedała łącznie 29,0 mld m3 gazu (o 2,3 mld m3 więcej niż w 2017 r.).

Sprzedaż ropy naftowej i kondensatu z produkcji wzrosła o 140 tys. ton, sięgając 1410 tys. ton. Wyższe temperatury przełożyły się również na niższe o 5 proc. wolumeny wyprodukowanego ciepła oraz nieznaczny, 1 proc., wzrost wolumenu dystrybucji gazu.

W 2018 r. GK PGNiG zastosowała wymogi nowych standardów MSSF 9 i MSSF 15 z wykorzystaniem zmodyfikowanego podejścia retrospektywnego ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. (bez przekształcenia okresu porównawczego).

Zarząd PGNiG będzie rekomendować do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto na dywidendę za '18

Zarząd PGNiG będzie rekomendować przeznaczenie na dywidendę za 2018 rok do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto - poinformował podczas telekonferencji z analitykami prezes PGNiG Piotr Woźniak. Jest to zgodne ze strategią spółki na lata 2017-2022.

"Trzymamy się naszej strategii. Będziemy jako zarząd rekomendować przeznaczenie na dywidendę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2018 roku, uwzględniając już wypłaconą dywidendę zaliczkową. Ostateczna decyzja o wielkości dywidendy należy oczywiście do akcjonariuszy" - powiedział Piotr Woźniak.Pod koniec października zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok. Oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję.

W 2018 roku skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 3,2 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem.

Strategia grupy PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy.

PGNiG jesienią poszuka dużych złóż ropy i gazu

"We wrześniu chcemy dokonać wierceń do warstw podsolnych na obszarze przedgórza karpackiego, w wierceniu Nowe Sady. Wiercenie ma mieć głębokość około 6 km. Prace zamierzamy zakończyć w grudniu" - powiedział prezes Woźniak na czwartkowej konferencji prasowej.

Dodał, że doświadczenia z innych regionów świata pokazują, że warstwy podsolne mogą zawierać bogate zasoby ropy naftowej i gazu. W Polsce do tej pory nie prowadzono wierceń do takich warstw.

"To jedna z ostatnich szans na odkrycie dużych zasobów ropy i gazu. Możemy oczywiście liczyć jeszcze na mniejsze odkrycia, dla nas liczy się każdy metr sześciennych" - powiedział Piotr Woźniak.

Do 2022 PGNiG planuje około 100 odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim do 2022 roku.

W 2018 roku wydobycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło 3,8 mld m sześc. Wydobycie w zeszłym roku wzrosło o 818,3 tys. ton.

SEGMENT POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE

Przychody segmentu wzrosły o 25 proc., do 7671 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej segmentu na koniec 2018 r. wyniósł 3956 mln zł i był o 1154 mln zł wyższy niż w roku poprzednim. Dodając amortyzację, wynik EBITDA osiągnął 5019 mln zł – o 1154 mln zł więcej rok do roku.

W porównaniu do 2017 r. w segmencie wydobycie gazu zwiększyło się o 9 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy.

Spadek produkcji w Polsce (o 31 mln m3) i Norwegii (o 10 mln m3) został zrekompensowany wyższym w przeliczeniu na gaz wysokometanowy wydobyciem gazu zaazotowanego w Pakistanie – o 50 mln m3. Sprzedaż gazu bezpośrednio ze złóż wzrosła w stosunku do 2017 r. o 59 mln m3.

Sprzedaż ropy naftowej w całym 2018 r. była o 140 tys. ton wyższa niż w roku poprzednim – sprzedaż w kraju wzrosła o 26 tys. ton, a w Norwegii o 114 tys. ton, głównie w wyniku zwiększonej produkcji ze złóż Skarv i Gina Krog.

Koszty operacyjne segmentu wzrosły o 12 proc., głównie w wyniku wyższych kosztów odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki (wzrost o 287 mln zł r/r), świadczeń pracowniczych (wzrost o 72 mln zł r/r) oraz usług przesyłowych (wzrost o 64 mln zł r/r).

OBRÓT I MAGAZYNOWANIE

Strata operacyjna segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła w 2018 r. 1037 mln zł, o 397 mln zł gorzej rdr. Na poziomie EBITDA wykazano stratę w wysokości 848 mln zł, co jest wynikiem niższym o 413 mln zł w porównaniu do 2017 r.

Przychody segmentu ukształtowały się na poziomie 31704 mln zł, o 5165 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15) wyższym w stosunku do poprzedniego roku.

W 2018 r. nastąpił istotny wzrost kosztów operacyjnych segmentu (o 20 proc.), do 32741 mln zł. Gorszy wynik segmentu jest efektem wpływu na koszt pozyskania gazu wyższych r/r o ok 30 proc. rynkowych cen węglowodorów.

Stan zapasów gazu należącego do PGNiG w podziemnych magazynach gazu wysokometanowego na koniec 2018 r. wynosił ok. 2,3 mld m3 i był zbliżony do stanu na koniec roku poprzedniego.

DYSTRYBUCJA

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja w 2018 r. zmniejszył się o 7 proc. i osiągnął poziom 1458 mln zł, natomiast powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 2385 mln zł, czyli o 108 mln zł mniej niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 10 mln zł podczas gdy przychody z usługi dystrybucyjnej o 181 mln zł (uwzględniając zmiany prezentacyjne w związku z MSSF 15), czyli 4 proc. Z drugiej strony, niższe o 72 mln zł saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania zwiększyły przychody segmentu.

Wolumen dystrybucji gazu wzrósł o 1 proc. Koszty operacyjne segmentu w 2018 r. wzrosły o 100 mln zł, czyli 3 proc.), głównie za sprawą wyższych o 34 proc. pozostałych usług obcych oraz świadczeń pracowniczych (wzrost o 2 proc.).

WYTWARZANIE

Wynik operacyjny segmentu w 2018 r. wyniósł 316 mln zł i był niższy o 109 mln zł niż w 2017 r. Dodając amortyzację, na poziomie EBITDA osiągnięto wynik w wysokości 788 mln zł, o 7 proc. niższy r/r.

Przychody segmentu wyniosły 2387 mln zł – o 136 mln zł więcej niż w 2017 r.

Wyniki segmentu były pod wpływem wyższych średnich temperatur w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., co przełożyło się na spadek wolumenu sprzedaży ciepła o blisko 5 proc.

Jednocześnie segment wyprodukował 4,0 TWh energii elektrycznej, o 2 proc. więcej niż przed rokiem, m.in. dzięki oddaniu do użytkowania EC Zofiówka w II półroczu.

Koszty segmentu wzrosły 13 proc., do 2071 mln zł, głównie za sprawą wyższych cen węgla (o 139 mln zł) oraz energii na cele handlowe (o 40 mln zł). (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki