REKLAMA
WAŻNE

Zysk netto grupy Banku Handlowego w IV kw. '17 wyniósł 163,4 mln zł

2018-02-14 07:26
publikacja
2018-02-14 07:26

Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 163,4 mln zł ze 130,3 mln zł rok wcześniej - podał bank we wstępnych danych. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, analitycy prognozowali wynik na poziomie 163,5 mln zł.

/ materiały dla mediów

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 148 mln zł do 176,6 mln zł.

W 2017 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 11 proc. w stosunku do zysku za 2016 rok.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 290,3 mln zł i okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 280,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 277-286 mln zł).

Wynik z prowizji w IV kw. wyniósł 144,8 mln zł i był 1 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 146 mln zł (oczekiwania wahały się od 140 mln zł do 152,4 mln zł).

Koszty w ostatnim kwartale wyniosły 280 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (281,7 mln zł).

Saldo odpisów w okresie czwartego kwartału to 38,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów, na poziomie 20,2 mln zł.

Wyniki Banku Handlowego w czwartym kwartale 2017 roku na podstawie wstępnych wyników banku za 2017 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2017 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 290,3 280,4 4%

Wynik z prowizji 144,8 146,0 -1%

Koszty ogółem 280,0 281,7 -1%

Saldo rezerw -38,4 -20,2 90%

Zysk netto 163,4 163,5 0%

w mln zł 4Q2017 4Q2016 różnica 3Q2017 różnicardr
kdk
Wynik odsetkowy 290,3 256,5 13% 273,5 6%
Wynik z prowizji 144,8 135,0 7% 146,2 -1%
Koszty ogółem 280,0 300,1 -7% 278,8 0%
Saldo rezerw -38,4 -13,2 191% -22,0 74%
Zysk netto 163,4 130,3 25% 171,6 -5%

W całym 2017 roku odpisy wyniosły 103,2 mln zł wobec 45,8 mln zł odpisów w 2016 roku. Bank podał, że wyższy poziom odpisów dotyczył bankowości instytucjonalnej i wynikał z dotworzenia rezerw kredytowych, głównie na portfelu klientów ocenianych indywidualnie, w segmencie klientów bankowości przedsiębiorstw.

Łączny współczynnik wypłacalności banku w 2017 roku wynosił 17,9 proc.

Bank podał, że całkowity szacowany negatywny wpływ zastosowania MSSF 9, obliczony na dzień 1 stycznia 2018 roku, w odniesieniu do współczynnika kapitału Tier 1 oraz współczynnika kapitałowego (TCR) wynosi poniżej 21 pb. Bank zdecydował, że dla potrzeb oceny adekwatności kapitałowej nie będzie stosował okresu przejściowego.

Należności od klientów pod koniec 2017 roku wynosiły 19,85 mld zł, rosnąc 5,2 proc. rdr. i nie zmieniając się kdk.

Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów detalicznych (o 6 proc. za sprawą wyższego salda na kartach kredytowych i kredytów hipotecznych) oraz klientów instytucjonalnych (o 2,8 proc).

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec 2017 roku wyniosła 32,1 mld zł i była niższa o 5,3 proc. w porównaniu do końca 2016 roku, co, jak podał bank, wynikało z wysokiej bazy na koniec 2016 roku głównie na depozytach terminowych klientów instytucjonalnych, w tym jednostek budżetowych. Jednocześnie depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 4 proc.

Bank Handlowy liczy, że w 2018 roku utrzyma marżę odsetkową netto na obecnym poziomie - poinformował Sławomir Sikora, prezes banku.

„Pole manewru jeśli chodzi o marże jest ograniczone. Bylibyśmy zadowoleni, gdybyśmy w 2018 roku utrzymali marże” – powiedział Sikora.

Marża odsetkowa w IV kwartale 2017 roku wzrosła do 2,89 proc. z 2,66 proc. w III kwartale.

Zarząd za kontynuacją dotychczasowej polityki dywidendowej

"Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank spełniał ogólne kryteria umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za 2017 roku. Zarząd zarekomenduje kontynuację realizacji dotychczasowej polityki. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec naszych inwestorów i akcjonariuszy" - powiedział cytowany w komunikacie Sikora.

Łączny współczynnik wypłacalności banku w 2017 roku wynosił 17,9 proc.

W czerwcu 2017 roku ZWZ banku zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę 591,9 mln zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosiła 4,53 zł. Na dywidendę trafiło 98 proc. jednostkowego zysku netto banku za 2016 rok.

Kredyty instytucjonalne w banku wzrosną 5-6 proc.

„Mam poczucie, że w tym roku będziemy mieli w kredytach detalicznych dodatkowe przyspieszenie, chyba wyższe niż w firmach” – powiedział Sikora

„Spodziewam się, że kredyty firmowe wzrosną w banku o 5-6 proc., konsumpcyjne powinny wzrosnąć trochę szybciej” – dodał.

W 2017 roku wolumen kredytów dla klientów indywidualnych wzrósł o 6 proc. rdr, a dla klientów instytucjonalnych o 5 proc. rdr.

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki