Zysk netto BNP Paribas BP w III kw. '19 wyniósł 114,8 mln zł, poniżej oczekiwań

2019-11-07 07:40, akt.2019-11-07 10:44
publikacja
2019-11-07 07:40
aktualizacja
2019-11-07 10:44

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w III kwartale 2019 roku wyniósł 114,8 mln zł - poinformował bank w raporcie. Zysk banku był 18 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 139,8 mln zł.

/ Materiały dla mediów

Oczekiwania 4 biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 133 mln zł do 147 mln zł.

Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 493,4 mln zł czyli był o 54,4 proc. wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie 2018 r.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto zrealizowanego w trzech kwartałach 2019 r. w porównaniu do wyników po trzech kwartałach 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska.

Rachunek zysków i strat grupy za trzy kwartały 2018 r. nie zawierał wyników RBPL.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 798,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 795,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 788-799 mln zł).

Wynik z prowizji w III kwartale 2019 roku wyniósł 205,5 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 203,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 201 mln zł do 205 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2019 roku 135,3 mln zł. Rynek oczekiwał o 11 proc. niższych odpisów na poziomie 121,5 mln zł.

Bank informował wcześniej, że utworzył 48,8 mln zł rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Bank podał w czwartek, że utworzył 11,3 mln zł rezerwy z tytułu wyroku sądowego dotyczącego sprawy opcyjnej klienta korporacyjnego, 6,4 mln zł rezerwy na stratę operacyjną oraz 2,6 mln zł korekty ceny sprzedaży faktoringu.

Koszty integracji wyniosły w III kwartale 103,3 mln zł,

Wyniki grupy BNP Paribas Bank Polska w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników:
w mln zł 3Q2019 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 798,3 795,5 0%
Wynik z prowizji 205,5 203,3 1%
Koszty ogółem 716,3 708,5 1%
Saldo rezerw -135,3 -121,5 11%
Zysk netto 114,8 139,8 -18%
3Q2019 3Q2018 różnica 2Q2019 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 798 508 57% 795 0%
Wynik z prowizji 206 132 56% 201 2%
Koszty ogółem 716 403 78% 711 1%
Saldo rezerw -135 -102 33% -112 20%
Zysk netto 115 131 -12% 217 -47%

BNP Paribas Bank Polska planuje w ’20 przyspieszyć wzrost organiczny

BNP Paribas Bank Polska finalizuje proces integracji operacyjnej po przejęciu podstawowej działalności aktywami Raiffeisen Bank Polska. W 2020 roku, po zakończeniu tego procesu, planuje przyspieszyć wzrost organiczny - poinformował prezes banku Przemysław Gdański.

„Po fuzji chcemy się bardzo mocno zająć procesami wewnętrznymi, mamy tutaj sporo do zrobienia. Wierzę, że jak opadnie kurz integracji to przyspieszmy jeśli chodzi o nasze przychody i akwizycje klientów. Główny wysiłek integracyjny to nadchodzący weekend. Chcemy dowieźć obiecane parametry i mam przekonanie że się to uda” – powiedział Gdański.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami celem strategicznym banku jest osiągnięcie tempa wzrostu wyniku z działalności bankowej szybszego niż rynek, wzrost wskaźnika ROE powyżej 10 proc. i spadek wskaźnika C/I do ok. 50 proc. w 2021 r.

„Konsekwentnie realizujemy strategię, która zakłada dalszy wzrost organiczny banku (…) „ – powiedział Gdański, komentując pytanie o zainteresowanie banku aktywami mBanku.

Bank informował wcześniej, że w III kwartale 2019 roku utworzył 48,8 mln zł rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Nie przewidujemy na tym etapie tworzenia dodatkowych rezerw na małe TSUE” – powiedział Gdański.

Na 8-11 listopada zaplanowana jest migracja systemów operacyjnych przejętych aktywów Raiffeisen Bank Polska.

"W weekend będziemy migrować dane, tak by we wtorek otworzyć oddziały w jednym systemie i zakończyć tym samym integrację” – powiedział Gdańsku,

Koszty integracji od początku roku wyniosły 263,1 mln zł, w tym w III kwartale 101,7 mln zł. Koszty te zawierają m.in. przyśpieszoną amortyzację systemów IT w związku z połączeniem z RBPL, koszty rebrandingu i koszty IT związane z infrastrukturą i migracją.

Portfel kredytów frankowych banku wynosi 5,1 mld zł i stanowi około 7 proc. całego portfela kredytowego banku. Kredyty denominowane stanowią 43 proc. kredytów CHF, a walutowe 57 proc.

Bank podał, że pod koniec września był pozwanym w 161 sprawach sądowych, dotyczących umowy kredytu hipotecznego. Bank nie jest stroną żadnego pozwu zbiorowego dotyczącego tych kredytów. Łączna wartość dochodzonych roszczeń wynosi 46,15 mln zł.

„Nie widzimy lawinowego wzrostu pozwów przeciwko bankowi” – powiedział Gdański.

W 13 prawomocnie zakończonych postępowaniach (wg stanu na koniec września 2019 roku) 8 roszczeń zostało oddalonych; 2 postępowania umorzone; 1 pozew odrzucony; raz pomimo oddalenia roszczenia w uzasadnieniu stwierdzono nieważność umowy, raz zostało zasądzone wyłącznie roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

seb/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
mrtroublemaker
Myślę, że nikogo to nie dziwi, Bank z prezesem w szaliczku i nowoczesnymi pomysłami typu "konto dla kobiet" itd.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki