REKLAMA

Zysk netto Alior Banku w I kw. wyniósł 103,5 mln zł, zgodnie z konsensusem

2019-05-07 07:12
publikacja
2019-05-07 07:12
Zysk netto Alior Banku w I kw. wyniósł 103,5 mln zł, zgodnie z konsensusem
Zysk netto Alior Banku w I kw. wyniósł 103,5 mln zł, zgodnie z konsensusem
fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 103,5 mln zł - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 103,7 mln zł. Wynik spadł o 34 proc. w ujęciu rok do roku, głównie za sprawą wyższych składek na BFG.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 89 mln zł do 115 mln zł.

Bank podał w prezentacji, że po wyłączeniu opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 225 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. względem I kwartału 2018 r. Rentowność kapitału własnego banku w pierwszym kwartale spadła o 4,6 pkt. proc. do 6,44 proc., natomiast po wyłączeniu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji (BFG) spadek wyniósł 0,4 pkt. proc., do 13,29 proc.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale sięgnął 803,8 mln zł i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 808,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 789-823 mln zł). Wynik wzrósł o 9 proc. rok do roku i nie zmienił się w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku.

Marża odsetkowa netto banku wzrosła do 4,68 proc. z 4,54 proc. przed rokiem.

Bank podał w prezentacji, że w całym 2019 roku spodziewa się marży na poziomie 4,6 proc., takiej samej jaką wypracował w 2018 roku.

Wynik z opłat i prowizji sięgnął 169,8 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 111,4 mln zł. Wynik nie jest jednak porównywalny z prognozami analityków - w sprawozdaniu za I kwartał 2019 roku bank zmienił prezentację marży na transakcjach wymiany walutowej. We wcześniejszych okresach prezentowane była ona w wyniku na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, obecnie w wyniku z tytułu prowizji i opłat.

W porównaniu rok do roku wynik prowizyjny banku spadł o 4 proc., a w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku (dane proforma) spadł o 7,5 proc.

Łączne przychody banku wzrosły o 6 proc. rok do roku do 1,03 mld zł, dzięki wyższemu wynikowi odsetkowemu.

Koszty działania wyniosły 512,4 mln zł wobec 510,9 mln zł prognozowanych przez analityków. Koszty wzrosły o 12 proc. rok do roku - bank podawał wcześniej, że w wynikach za pierwszy kwartał ujęta zostanie składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w wysokości 109,96 mln zł. Po korekcie o wysokość składek koszty spadły o 3 proc.

Wskaźnik kosztów do przychodów banku wzrósł w pierwszym kwartale o 2,7 pkt. proc. do 49,9 proc., ze względu na składki BFG. Po wyłączeniu tych opłat wskaźnik spadł o 4,1 pkt. proc. do 39,2 proc. W całym roku bank spodziewa się uzyskać wskaźnik na poziomie 42 proc., wobec szacowanych wcześniej 41 proc.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 274,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 287,6 mln zł.

Koszty ryzyka wzrosły do 1,86 proc. z 1,79 proc. przed rokiem - w segmencie biznesowym koszt ryzyka wzrósł do 2,63 proc. z 1,97 proc. przed rokiem, a w segmencie detalicznym spadł do 1,2 proc. z 1,67 proc. rok wcześniej.

W całym 2019 roku bank liczy na 1,8 proc. kosztów ryzyka.

Efektywna stopa podatkowa banku w pierwszym kwartale wyniosła 44 proc. - bank zapłacił 81,4 mln zł podatku dochodowego. Wysokość tzw. podatku bankowego sięgnęła 54 mln zł wobec 49,9 mln zł rok wcześniej.

Wartość portfela kredytowego banku na koniec marca wyniosła 60,3 mld zł, czyli była o 8 proc. wyższa niż przed rokiem, przy czym w segmencie detalicznym wzrost wyniósł 6,4 proc., a w segmencie biznesowym o 10,2 proc.

Bank podał w prezentacji, że w I kwartale wzrost wolumenu kredytowego brutto wyniósł 1,3 mld zł, co "jest zgodne z perspektywami osiągnięcia 5 mld zł wzrostu w całym 2019 roku".

Sprzedaż produktów pożyczkowych banku wzrosła w pierwszym kwartale o około 20 proc. rok do roku do 2,03 mld zł, a sprzedaż produktów leasingowych o około 36 proc. do 0,83 mld zł. Sprzedaż w segmencie mikroprzedsiębiorstw spadła o około 9 proc. do 0,68 mld zł. Liczba klientów biznesowych bank wzrosła rok do roku o 14 proc. do 200,6 tys.

Współczynnik wypłacalności Alior Banku na koniec marca spadł do 15,4 proc. z 15,85 proc. przed rokiem, podczas gdy minimalny poziom wymagany przez regulatora wynosił 13,75 proc.

Poza zmianą klasyfikacji marży z transakcji walutowych, bank dokonał w raporcie kilku innych, mniej istotnych, zmian rachunkowości m.in. zmienił prezentację wyniku na sprzedaży wierzytelności, odzysków od wierzytelności oraz skorygował szereg pozycji z wyników za I kw. 2018 roku. (PAP Biznes)

kuc/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki