REKLAMA

7 ważnych zmian w podatkach od 1 lipca 2021 r.

Ewelina Czechowicz2021-07-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-07-01 06:00
7 ważnych zmian w podatkach od 1 lipca 2021 r.
7 ważnych zmian w podatkach od 1 lipca 2021 r.
fot. max.ku / / Shutterstock

Kasy online, VAT e-commerce, AML, tax free, podatek u źródła, elektroniczne tytuły wykonawcze -  podatników od 1 lipca 2021 czeka wiele zmian. Wyjaśniamy, na co należy się przygotować i kogo dotyczą nowe przepisy.

Już 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie wiele zmian w zakresie  podatków, niektórych podatników czekają nowe obowiązki. Kolejne branże będą zobowiązane do korzystania z kas fiskalnych online, dodatkowe obowiązki w lipcu czekają również biura rachunkowe i podmioty akcyzowe.

1. Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. dla kolejnych branż

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców z wymienionych poniżej branż

Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać przedsiębiorcy tacy jak:

 • kosmetyczki, fryzjerzy, lekarze, stomatolodzy, prawnicy, budowlańcy, siłownie, kluby fitness.

Kasy fiskalne nie są wymagane, kiedy przedsiębiorca nie obsługuje konsumentów. O najważniejszych kwestiach z tym związanych piszemy więcej na łamach PIT.pl:

2. Pakiet e-commerce

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców i konsumentów

Od 1 lipca Polska, jak i inne państwa UE, będą zobowiązane do wprowadzenia pakietu e-commerce.  Co to oznacza dla konsumentów? Dodatkowe opłaty i podatek VAT od przesyłek do 22 euro, które dotąd były z niego zwolnione.

Dodatkowo rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce mają zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE.

W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.:

 • likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro;
 • znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop;
 • możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop;
 • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro;
 • nowe obowiązki dotyczące operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) ułatwiających sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów.

Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce ma na celu:

 • uszczelnienie systemu VAT w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C), tak aby podmioty spoza UE również płaciły ten podatek;
 • wyrównanie szans konkurencyjnych w obszarze handlu elektronicznego unijnych przedsiębiorców względem tych spoza UE;
 • opodatkowanie towarów/usług w państwie ich konsumpcji, czyli w kraju ostatecznego odbiorcy danego towaru/usługi;
 • ułatwienie rozliczeń VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE poprzez zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.

Czy konsumenci zapłacą więcej? Dotąd paczki o niskiej wartości tj. poniżej 22 euro były zwolnione z podatku VAT, co chętnie wykorzystywali m.in. sprzedawcy z Chin. Zdarzało się, że sprzedawcy zaniżali wartość przesyłek. Aby ominąć podatek, paczki były wysyłane też do innych państw UE, a następnie przewożone do Polski.

Od 1 lipca zwolnienie z VAT zostanie uchylone dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro we wszystkich krajach UE. Stąd do przesyłek będzie doliczany podatek VAT.

Nowe przepisy wprowadzają definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI). Do 30 czerwca 2021 r. nie było w ustawie o VAT takiej definicji. Był to po prostu import towarów podlegający w niektórych przypadkach zwolnieniu z VAT.

3. Nowe obowiązki w akcyzie

3.1 Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych

30 czerwca upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA. To również termin na uzupełnienie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane. Zarejestrować się i dokonać aktualizacji zgłoszenia należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnej (PUESC).

Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA, nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.

3.2 Akcyza od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu

Kogo dotkną zmiany: osoby, które zdecydują się zmienić rodzaj zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. właścicieli samochodów, które zostały sprowadzone jako ciężarowe i przerejestrowane w okresie od 1 lipca 2021 r. na osobowe 

Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.  1 lipca 2022 roku podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

3.3. Deklaracje w formie elektronicznej dla przedsiębiorców

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców

Od 1 lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Stąd wymóg rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczą od lipca  akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Miesięczne deklaracje

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych obowiązuje na przykład w sytuacji:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania wyrobów węglowych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji

Rozliczenia akcyzy należy składać na przeznaczonych do tego formularzach:

 • AKC-4/AKC-4zo - dotyczy podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
 • AKC-WW - dotyczy podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,
 • AKC-WG - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-EN - dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,
 • AKC-ST/AKC-STn - dotyczy podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

4. TAX FREE

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców oraz od 1 stycznia 2022 r. konsumentów 

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od stycznia 2022 r. ma działać w formie elektronicznej. TAX FREE to możliwość  uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie RP przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.

Z TAX FREE będzie mógł skorzystać:

 • podróżny, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się do systemu TAX FREE poprzez platformę PUESC, w związku z tym Krajowa Administracja Skarbowa udostępni wytwórcom oprogramowania i przedsiębiorcom techniczne opisy, które pozwolą zintegrować ich systemy sprzedaży z platformą PUESC w zakresie TAX FREE.

5. Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze w formie elektronicznej

Kogo dotkną zmiany: wierzycieli będących organem egzekucyjnym oraz dłużników

Od 1 lipca 2021 r. wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Zgodnie z treścią art. 26 § 1c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przekazywanie drogą elektroniczną tytułów wykonawczych będzie obowiązkowe. Tytuły będzie można przekazywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Pozostanie jedynie jako wyjątek możliwość przekazywania tytułów wykonawczych w postaci papierowej, ale tylko w przypadku wystąpienia problemów technicznych przy przekazywaniu elektronicznym.

Aktualnie, mimo prawnej możliwości sporządzenia tytułu wykonawczego w postacie elektronicznej i przesyłania w tej postaci, znacząca część wierzycieli przesyła tytuły wykonawcze w postaci papierowej. Generuje to niepotrzebne koszty dla wierzyciela i organu egzekucyjnego. Dodatkowo wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego zapewni jego automatyczną rejestrację i wyeliminuje spory o właściwość miejscową organów egzekucyjnych.

6. Dwa rozporządzenia przedłużające przepisy dotyczące WHT (podatek u źródła)

Kogo dotkną zmiany: przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o potrzebie dokonywania zmian w zakresie zasad poboru podatku u źródła z zachowaniem odpowiedniego okresu dostosowawczego.

Nowe zasady rozliczania podatku u źródła  (tzw. WHT, z ang. Withholding Tax) miały obowiązywać pierwotnie już od 1 stycznia 2019 r. Resort finansów zmieniał jednak zdanie i kilka razy odsuwał w czasie wejście ich w życie, teraz po raz kolejny mają zostać wydane rozporządzenia, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r. Projekty rozporządzeń zostały udostępnione na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

7. Od 31 lipca 2021 r. procedura AML dla biur rachunkowych

Kogo dotkną zmiany: biura rachunkowe i księgowych 

Od 31 lipca 2021 r. praktycznie wszystkie biura księgowe w Polsce, tak jak banki, czy biura nieruchomości, będą musiały wdrożyć specjalne, niełatwe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy. Księgowi będą musieli na mocy nowych przepisów wdrożyć procedury wewnętrzne, które pomogą zidentyfikować klienta. Następnie będą musieli ustalić beneficjenta rzeczywistego i dokonać analizy transakcji jakie zawarł ich klient. W przypadku trafienia na podejrzaną transakcje księgowi będą musieli je zgłaszać.

O nowych obowiązkach piszemy również w obszernym poradniku na łamach PIT.pl »

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (22)

dodaj komentarz
prawdziwynierobot
Fajnie, kolejne zmiany. Żeby lud nei odwykł. W podatkach już tyle się pozmieniało, ze już chyba nikt tego nei ogarnia. Chaos legislacyjny - oto co mamy
bankster-kreator
Dziwne, że tak wszyscy tutaj protestują przed podniesieniem podatków ale jak dentystę trzeba było opodatkować i lekarza to się krzyczało, że koniecznie i obowiązkowo a teraz się chodzi bez zębów bo nie stać na dentystę + podatek. Ktoś nie wiedział wtedy, że dentysta nie zapłaci żadnego podatku? Tylko, że podatek zapłaci szczerbaty Dziwne, że tak wszyscy tutaj protestują przed podniesieniem podatków ale jak dentystę trzeba było opodatkować i lekarza to się krzyczało, że koniecznie i obowiązkowo a teraz się chodzi bez zębów bo nie stać na dentystę + podatek. Ktoś nie wiedział wtedy, że dentysta nie zapłaci żadnego podatku? Tylko, że podatek zapłaci szczerbaty który będzie chciał sobie zrobić zęby?
bankster-kreator
Teraz następne pytanie: kto jest za tym by opodatkować księży? i kto zapłaci ten podatek nałoży na księży? Odpowiedź A). Podatki zapłacą księża, Odpowiedź B). Podatki zapłacą rurkowcy. Odpowiedź C). Podatki zapłacą parafianie. Odpowiedź D). Podatki zapłacą wszyscy łącznie z tymi niewierzącymi.
bankster-kreator odpowiada bankster-kreator
Podpowiem wam: podatki te zapłacą wszyscy, nawet ci niewierzący pośrednio dlatego, że księża są brani na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, medialne itp. itd. i będą musieli wystawiać za to rachunek państwu czyli wszystkim obywatelom. Nie tyczy się to tylko bezpośrednio osób biorących księdza na wesele, pogrzeb itp. tak to Podpowiem wam: podatki te zapłacą wszyscy, nawet ci niewierzący pośrednio dlatego, że księża są brani na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, medialne itp. itd. i będą musieli wystawiać za to rachunek państwu czyli wszystkim obywatelom. Nie tyczy się to tylko bezpośrednio osób biorących księdza na wesele, pogrzeb itp. tak to nie działa. To tak jak bezrobotny myśli, ze nie płaci podatków to niech sobie spojrzy na paragon w sklepie.
john-eire
Wow, UE zabila Aliexpress. Musze placic podatek nawet od Aliexpress magazyn w Polsce. Wyglada na to ze China bedzie zamknac magazynie w Polsce/Czechia. Pomyslalem ze towary mozny kupic w UE bez dodatkowy podatek. To jest przeciw zasady UE. Masakra.
grzegorzkubik
Powinna być gospodarka międzynarodowa. Kupujesz z Ali lub podobnych aukcji czy sklepów to płacisz tyle ile to kosztuje plus koszt przesyłki i koniec. Ludzie kupują z Chin bo jest taniej. Ja ostatnio kupiłem urządzenie do kasowania błędów w elektronice samochodów o 200 zł taniej. Jednak może być tak, że ktoś kupi coś o 50 zł taniej Powinna być gospodarka międzynarodowa. Kupujesz z Ali lub podobnych aukcji czy sklepów to płacisz tyle ile to kosztuje plus koszt przesyłki i koniec. Ludzie kupują z Chin bo jest taniej. Ja ostatnio kupiłem urządzenie do kasowania błędów w elektronice samochodów o 200 zł taniej. Jednak może być tak, że ktoś kupi coś o 50 zł taniej to mu VAT i cło doliczą by była cena jak w Polsce. Ma być cena taka jaka jest bez naliczania opłat w urzędach celnych. Po to ludzie kupują w Chinach by było taniej. Jak można karać człowieka podatkiem za to, że kupił coś taniej.
broiniac
> Jednak może być tak, że ktoś kupi coś o 50 zł taniej to mu VAT i cło doliczą by była cena jak w Polsce.

Ktoś kupił 50zł taniej od Chińczyka, bo ten był zwolniony z VAT i cła. Teraz jak będzie płacił podatki jak Polak, to częściej ktoś zostawi pieniądze w PL. No bo cena ta sama, a czas dostawy i czasem serwis lepszy.

Dla
> Jednak może być tak, że ktoś kupi coś o 50 zł taniej to mu VAT i cło doliczą by była cena jak w Polsce.

Ktoś kupił 50zł taniej od Chińczyka, bo ten był zwolniony z VAT i cła. Teraz jak będzie płacił podatki jak Polak, to częściej ktoś zostawi pieniądze w PL. No bo cena ta sama, a czas dostawy i czasem serwis lepszy.

Dla naszej i chińskiej kieszeni zmiana na minus, dla polskiego przedsiębiorcy na plus.
antek10
Najważniejsze aby wszystko dało sie załatwić ONLINE. Nawet jak doliczą sobie cło i VAT to i tak z AliExpress jest 10x taniej na niektore towary wystawione u nas w galeriach handlowych.
karbinadel
To wszystko służy temu, żeby drobni przedsiębiorcy nie byli w stanie udźwignąć tej biurokracji. W docelowym modelu krainy szczęśliwości jedynymi pracodawcami będą państwa oraz wielkie korporacje. I tu akurat PiS bardzo chętnie współdziała z Brukselą
samsza
ale obserwujemy "walkę" sympatyków komunistów międzynarodowych z narodowymi, gdzie tu jakakolwiek różnica, a więc jakikolwiek sens tej walki ?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki