474,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Żywiec SA (ZWC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
I._Grupa_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
II._Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
III._Oswiadczenia_Zarzadu_Grupy_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IV._Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
V._Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VI._Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_Grupy_Zywiec_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 199 242 3 339 527 743 698 782 659
II. Zysk z działalności operacyjnej 305 857 406 585 71 100 95 288
III. Zysk przed opodatkowaniem 386 177 386 085 89 771 90 484
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 330 335 312 699 76 790 73 285
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 495 081 473 973 115 087 111 081
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (706 178) (129 569) (164 159) (30 366)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 256 471 (365 896) 59 619 (85 752)
VIII. Przepływy pieniężne netto 45 374 (21 492) 10 547 (5 037)
IX. Aktywa, razem 2 479 535 1 790 063 582 255 416 294
X. Zobowiązania długoterminowe 1 100 729 22 002 258 478 5 117
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 191 202 1 453 748 279 723 338 081
XII. Kapitał własny 187 604 314 313 44 054 73 096
XIII. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 32,16 30,44 7,48 7,13


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę
EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2019
roku według kursu 1 EUR = 4,2585 PLN (kurs średni NBP na dzień
31.12.2019 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. według
kursu 1 EUR = 4,3018 PLN*- pozycje aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku według kursu 1 EUR =
4,3000 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2018 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. według kursu 1 EUR =4,2669 PLN**
kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od
stycznia do grudnia odpowiednio 2019 i 2018 roku


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
I. Grupa Żywiec S.A. 2019.pdfI. Grupa Żywiec S.A. 2019.pdf Grupa Żywiec S.A. - Jednostkowy raport roczny
II. Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfII. Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Żywiec S.A.
III. Oświadczenia Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfIII. Oświadczenia Zarządu Grupy Żywiec S.A. 2019.pdf Oświadczenia Zarządu Grupy Żywiec S.A.
IV. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfIV. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Grupy Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
V. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfV. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A. 2019.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Żywiec S.A.
VI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. 2019.pdfVI. Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. 2019.pdf Oświadczenia Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Francois Xavier Mahot Prezes Zarządu
2020-02-04 Piotr Nowakowski Członek Zarządu
2020-02-04 Luca Giordano Członek Zarządu
2020-02-04 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2020-02-04 Michael McKeown Członek Zarządu
2020-02-04 Katarzyna Malczewska-Błaszczuk Członek Zarządu
2020-02-04 Andrzej Borczyk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-04 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.