REKLAMA

ZWG Spółka Akcyjna: Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta

2014-12-22 17:50
publikacja
2014-12-22 17:50
Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 22.12.2014 r. powziął informację od spółki zależnej tj. Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, w której Emitent jest jedynym udziałowcem, o zawarciu umowy o roboty górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie wyrobisk korytarzowych o łącznej szacunkowej długości 5 281 mb w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 18.12.2014 r. Umowa została zawarta pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance a Konsorcjum w składzie:

1) Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (Uczestnik Konsorcjum ),
2) PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej (Lider Konsorcjum).

Termin wykonania robót został określony na okres od daty przekazania rejonu robót do lipca 2016 r. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podmiotem ogłaszającym przetarg był Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA w Bogdance. Wartość umowy przekracza 44 mln złotych netto.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki