ZUS ma ponad 2 mld zł nadwyżki w funduszu wypadkowym

Fundusz wypadkowy, na który w ubiegłym roku pracodawcy odprowadzili w sumie 7,7 mld zł, rozdysponował w tym czasie na rozmaite świadczenia wypadkowe 5,3 mld zł; w kolejnych latach nadwyżka wpływów na wypłatami, obecnie ponad 2-miliardowa, powinna rosnąć – ocenia ZUS.

(fot. Adam Chełstowski / FORUM)

„Mamy dobrą kondycję funduszu wypadkowego, jego saldo jest dodatnie” – mówiła w czwartek w Katowicach prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, oceniając, iż właśnie kondycja tego funduszu jest obecnie najlepsza spośród wszystkich funduszy ubezpieczeń społecznych.

Prewencji wypadkowej poświęcona była czwartkowa konferencja naukowa, zorganizowana w stolicy Górnego Śląska przez ZUS oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej uczestnicy podkreślali, że w polskim systemie prawnym ochrona skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest dobrze rozwinięta, a jej niezbędnym uzupełnieniem jest prewencja, służąca ograniczaniu ilości takich zdarzeń.

W Polsce ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe. Wysokość składki jest wyliczana indywidualnie, w zależności od wypadkowości i czynników ryzyka u pracodawcy. W ubiegłym roku przeciętna stopa procentowa składki, płaconej przez 184 tys. podmiotów, wyniosła 1,04 proc.. Dla 54 proc. płatników składka została obniżona, dla 13 proc. podwyższona, a dla 34 proc. pozostała bez zmian.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku fundusz wypadkowy wydał 5,3 mld zł, z czego 5 mld zł na świadczenia pieniężne - to 2 proc. wydatków pieniężnych całego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Najwięcej – 3,9 mld zł – pochłonęły renty wypadkowe (przeciętna wysokość takiej renty wyniosła 1572 zł) oraz wypadkowe renty rodzinne (przeciętnie 2336 zł). W sumie rent wypadkowych było w ub. roku 168 tys.; ZUS obserwuje spadek ilości wypłacanych rent z tytułu wypadków przy pracy.

637 mln zł przeznaczono w ub. roku na zasiłki chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego, 124 mln zł świadczenia rehabilitacyjne, 323 mln zł na jednorazowe odszkodowania jednorazowe odszkodowania (ich średnia wysokość wyniosła 5221 zł), a 274 tys. zł na zasiłki wyrównawcze, zaś 66 tys. zł na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi (stomatologia, szczepienia ochronne, przedmioty ortopedyczne itp.).

W ubiegłym roku – jak podała prof. Uścińska - relacja wysokości składki wypadkowej do wydatków na świadczenia pieniężne z funduszu wypadkowego wyniosła 156 proc., co oznacza ponad 2-miliarodową nadwyżkę w tym funduszu.

„Zgodnie z prognozą, wydolność funduszu wypadkowego, czyli iloraz wpływów i wydatków, wzrośnie do 224 proc. w 2030 roku. W tymże roku wydatki funduszu wypadkowego spadną o 0,24 proc., do 0,15 proc. PKB” – prognozuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prof. Uścińska oceniła, że na sytuację funduszu składa się zarówno poprawa warunków pracy i spadek wypadkowości, jak i inne czynniki, m.in. wzrost wynagrodzeń, przekładający się także na wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.

„Również w tym roku rosną nam przypisy z tytułu składek, bo mamy dobrą sytuację gospodarczą. Stąd notujemy wzrost z przypisu składek na wszystkie ubezpieczenia, w tym również na ubezpieczenie wypadkowe” – powiedziała prezes ZUS, zastrzegając, iż aby system był efektywny, potrzeba wielu równoległych działań – od poprawy warunków pracy i prewencji wypadkowej, po właściwą metodę kalkulacji składki na ubezpieczenie wypadkowe, zindywidualizowanej w zależności od pracodawcy.

„Te działania dają naprawdę dobre efekty, bo wydajemy mniej na świadczenia z tytułu negatywnych konsekwencji wypadków przy pracy i mamy nadwyżki na funduszu wypadkowym. To jest bardzo budujące i ten kierunek trzeba utrzymywać, w niektórych przypadkach poprawiając” – wskazała prof. Uścińska.

Z danych ZUS wynika, iż w ostatnich pięciu latach następuje spadek liczby rencistów, którzy przechodzą na rentę z powodu wypadków przy pracy. „Obserwujemy także coraz mniejsze wydatki na wypłaty świadczeń, więc składka zasilająca fundusz wypadkowy, która jest kalkulowana w zależności od rodzaju ryzyka zawodowego i warunków pracy u pracodawcy, jest zróżnicowana” – tłumaczyła szefowa ZUS.

Choć kwota wydatków na świadczenia wypadkowe od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, spada jednak udział wydatków na świadczenia pieniężne z funduszu wypadkowego w świadczeniach społecznych z FUS ogółem. „W 2008 r. to było 3,6 proc., a w ubiegłym roku tylko 2,2 proc. Widzimy więc, że rzeczywiście mamy do czynienia z poprawą, także z punktu widzenia wydatków na świadczenia będące konsekwencją zajścia wypadków przy pracy i chorób zawodowych” – zapewniła prezes.

Na prewencję wypadkową ZUS wydaje w tym roku ok. 90 mln zł, wobec 32 mln zł w roku 2014. Na działania prewencyjne co roku trafia co najmniej 1 proc. składek na ubezpieczenie wypadkowe.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ mhr/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 5 cowabunga

I znowu Ciocia z Zusu . Normalnie tak często ją pokazują (a to emerytury 13,14ste, a to 30stokrotność, a to nadwyżki a to braki)....
Normalnie niedługo będzie przy ściance do zdjęć pozować

! Odpowiedz
0 8 student84

Premie !!! Premieeee!!!

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.