ZPUE: Zawarcie istotnej umowy

2020-06-30 15:34
publikacja
2020-06-30 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 13 maja 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Spółką a Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”) dotycząca realizacji zadania pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych” („Zamówienie”).
Przedmiot powyższej umowy obejmuje opracowanie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego niezbędnej dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych zgodnie z treścią złożonej oferty i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonania Zamówienia stanowi kwota netto w wysokości 24,8 mln zł, powiększona o należny podatek VAT. Termin realizacji Zamówienia ustalono na 126 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Tomasz Gajos V-ce Prezes Zarządu
2020-06-30 Krzysztof Jamróz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki