Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA na żądanie akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZ_2019_03_29_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZ_2019_03_29_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA na żądanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka” lub ZE PAK SA) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2019 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79. Zwołanie NWZ Spółki następuje w następstwie złożenia wniosku przez akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited posiadającego akcje stanowiące 30,32% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 30,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.
8. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
NWZ_2019_03_29_Ogłoszenie o zwołaniu.pdfNWZ_2019_03_29_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NWZ_2019_03_29_Projekty uchwał.pdfNWZ_2019_03_29_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-26 Marcin Ginel Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2019-02-26 Paweł Markowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.