REKLAMA
WEBINAR

ZEG: wyniki finansowe

2010-11-15 07:36
publikacja
2010-11-15 07:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_III_kw._2010_rok.rtf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17105 43849 4273 9967
II. Skonsolidowany zysk (strata) z działalności operacyjnej -370 2190 -92 498
III. Skonsolidowany zysk (strata) brutto 59 1795 15 408
IV. Skonsolidowany zysk (strata) netto -506 1227 -126 279
V. Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2466 -397 619 -94
VI. Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -140 -3703 -35 -877
VII. Skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 4011 -2 950
VIII. Razem skonsolidowane przepływy pieniężne netto 2319 -89 582 -21
IX. Skonsolidowane aktywa razem 34257 50772 8592 12024
X. Skonsolidowane zobowiazania długoterminowe 2764 2684 693 636
XI. Skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe 4918 14993 1234 3551
XII. Skonsolidowany kapitał własny 26575 33095 6665 7838
XIII. Skonsolidowany kapitał zakładowy 23460 23460 5884 5556
XIV. Liczba akcji 1135040 1135040 1135040 1135040
XV. Skonsolidowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,45 1,08 -0,11 0,25
XVI. Skonsolidowana wartośc księgowa na jedną akcję 23,41 29,16 5,87 6,91
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kw. 2010 rok.rtf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kw. 2010 rok.rtf
Skonsolidowane sprawozdanie za III kwartał Grupy ZEG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-15 Adam Trzeciak Prezes Zarządu
2010-11-15 Anna Badura Główna Ksiegowa - Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki