REKLAMA

XTPL S.A.: Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

2020-06-30 17:32
publikacja
2020-06-30 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_ESPI_22.2020_zal.1_Beata_Turlejska.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_ESPI_22.2020_zal.2_Jacek_Olszanski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_22.2020_att.1_Beata_Turlejska.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CR_ESPI_22.2020_att.2_Jacek_Olszanski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

1) Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2) Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3) Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej;
4) Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;
5) Beata Turlejska-Zduńczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2020 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

1) Filip Granek - Prezes Zarządu;
2) Jacek Olszański - Członek Zarządu.

Jacek Olszański związany jest z Emitentem od października 2018 roku i pełnił dotychczas funkcję kierownika finansowego.

Informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach i przebiegu kariery zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej (Beaty Turlejskiej) oraz nowego Członka Zarządu (Jacka Olszańskiego) znajdują się w załącznikach do raportu.

Dodatkowo Emitent informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki oraz, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki:
1) Informacja dot. Beaty Turlejskiej;
2) Informacja dot. Jacka Olszańskiego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)
Załączniki
Plik Opis
RB_ESPI_22.2020_zał.1_Beata_Turlejska.pdfRB_ESPI_22.2020_zał.1_Beata_Turlejska.pdf Informacje dot. Beaty Turlejskiej
RB_ESPI_22.2020_zał.2_Jacek_Olszański.pdfRB_ESPI_22.2020_zał.2_Jacek_Olszański.pdf Informacje dot. Jacka Olszańskiego
CR_ESPI_22.2020_att.1_Beata_Turlejska.pdfCR_ESPI_22.2020_att.1_Beata_Turlejska.pdf Information about Beata Turlejska
CR_ESPI_22.2020_att.2_Jacek_Olszański.pdfCR_ESPI_22.2020_att.2_Jacek_Olszański.pdf Information about Jacek Olszański

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of XTPL S.A. (the “Issuer”) hereby announces that
due to expiry of the current term of the Supervisory Board, on 30 June
2020, the Annual General Meeting of Shareholders appointed the
Supervisory Board for a new term in the following composition:


1) Wiesław Rozłucki – Supervisory Board Chairman


2) Bartosz Wojciechowski – Supervisory Board Vice-Chairman


3) Herbert Wirth – Supervisory Board Member


4) Piotr Lembas – Supervisory Board Member.


5) Beata Turlejska-Zduńczyk – Supervisory Board Member.


In addition, due to expiry of the current term of the Management Board,
the Supervisory Board appointed the Management Board for a new term in
the following composition:


1) Filip Granek – Management Board President


2) Jacek Olszański – Management Board Member.


Jacek Olszański joined the Issuer in October 2018, and so far has served
as the financial manager.


Information on education, qualifications, positions held and the
professional career of the new Supervisory Board Member (Beata
Turlejska) and the new Management Board Member (Jacek Olszański) is
presented in the annexes to the report.


In addition, the Issuer announces that none of the Supervisory Board or
the Management Board members participate in any undertaking in
competition against the Company, and that none of the Supervisory Board
or the Management Board members have been entered into the Register of
Insolvent Debtors maintained under the National Court Register Act.


Appendices:


1) Information on Beata Turlejska-Zduńczyk


2) Information on Jacek Olszański

Detailed legal basis:


§ 5(51) of the Finance Minister’s Ordinance of 29 March 2018 on current
and financial information (...).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki