REKLAMA

WIELTON S.A.: Podpisanie z konsorcjum banków aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton

2021-11-23 13:31
publikacja
2021-11-23 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Podpisanie z konsorcjum banków aneksu do umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącego podpisania z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego („Konsorcjum”, „Kredytodawcy”) umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton („Umowa”), Zarząd Wielton S.A. („Spółka", „Emitent") informuje, że w dniu 23 listopada 2021 r. zawarł z Konsorcjum aneks do Umowy („Aneks”).
Na mocy Aneksu strony uzgodniły, że dotychczasowe zaangażowanie Kredytodawców z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, zdefiniowanego w Umowie jako Kredyt RCF B („Kredyt”), zostanie podwyższone z kwoty 25 mln zł do kwoty 64,2 mln zł. Podwyższenie kwoty Kredytu wynika ze wzrostu obrotów Grupy Wielton i konieczności finansowania kapitału pracującego.
Udział poszczególnych banków w finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania. Oprocentowanie Kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę. Spółka zobowiązana jest do spłaty Kredytu do dnia 14 grudnia 2023 roku. Zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Kredytu są tożsame z zabezpieczeniami wynikającymi z Umowy, o której mowa w ww. raporcie nr 23/2018.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-11-23 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki