REKLAMA

W Senacie o powołaniu członka RPP, dopłatach dla rolników i stażach dla lekarzy

2016-11-14 17:13
publikacja
2016-11-14 17:13
fot. Krystian Maj / FORUM

Na rozpoczynających się we wtorek posiedzeniu Senat zajmie się m.in. powołaniem członka Rady Polityki Pieniężnej, ma on zastąpić Marka Chrzanowskiego. Izba rozpatrzy też przepisy ws. dopłat do upraw dla rolników oraz ws. przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Posiedzenie Senatu zaplanowane jest na dwa dni. Izba zajmie się powołaniem członka Rady Polityki Pieniężnej, senatorowie 6 października br. odwołali Marka Chrzanowskiego ze RPP. W jego miejsce senatorowie PO zgłosili kandydaturę Marka Andrzeja Dąbrowskiego, a senatorowie Prawa i Sprawiedliwości - Rafała Bogumiła Sury. Marszałek Senatu pod koniec października skierował oba wnioski do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z prośbą o opinię.

Senat rozpatrzy też nowelę ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; w myśl nowych przepisów jej prezes będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie do 15 tys. zł, jak obecnie. Kwota ta nie była waloryzowana od 2003 r.

ARiMR będzie także mogła odzyskać należności ujęte w księdze dłużników - chodzi o środki pochodzące z budżetu UE oraz budżetu krajowego. Agencja będzie mogła ponadto dokonać potrąceń należności pozostających do odzyskania z unijnych funduszy strukturalnych. W ocenie resortu rolnictwa, dzięki tej regulacji możliwe będzie odzyskanie dla budżetu państwa ok. 6,5 mln zł.

Senatorowie rozpatrzą także nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, która określa nowy system wsparcia bezpośredniego dla rolników. Nowe regulacje m.in. znoszą dopłatę do produkcji malin, zmniejszają płatność do krów, a zwiększają - do produkcji roślin wysokobiałkowych.

W miejsce dotychczasowych płatności do roślin wysokobiałkowych proponuje się wprowadzenie dwóch odrębnych form wsparcia, tj. płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. W związku z poprawą opłacalności produkcji malin nie będzie dopłat do ich uprawy. Nadal będzie wspierana natomiast produkcja truskawek.

Nowela ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to kolejny punkt porządku obrad. Jej zapisy przewidują, że rolnik będzie mógł "dorobić" nie do granicy obecnej - czyli połowy minimalnego wynagrodzenia - ale do kwoty całości tego wynagrodzenia, nie tracąc ubezpieczenia w KRUS.

Dotyczy to zarabiania na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Przepis ten ma rozwiązać kwestię pobierania wynagrodzenia za zasiadanie w radach nadzorczych. Według resortu rolnictwa, sprawa dotyczy ok. 2,3 tys. osób.

Senatorowie mają zająć się także nowelą ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych; 75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolne od potrąceń. Zgodnie z ustawą świadczeniobiorca: emeryt lub rencista otrzyma co najmniej 75 proc. swojego świadczenia nawet przy zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Ustawa dotyczy tylko emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia.

Kolejny punkt porządku obrad to nowela ustawy o akcyzie, która przewiduje, że ze zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy skorzystają te zakłady energochłonne, które zainstalują odpowiednie systemy służące ochronie środowiska lub podwyższeniu efektywności energetycznej.

Po nowelizacji ze zwolnienia nie będą mogły korzystać podmioty, które zainstalowały system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, ale nie są zakładami energochłonnymi. Natomiast zakłady energochłonne, które nie mają odpowiednich systemów, aby skorzystać ze zwolnienia, będą musiały je wprowadzić.

W ocenie skutków regulacji wyjaśniono, że wejście w życie zmian może zwiększyć dochody budżetu państwa o ok. 25 mln zł rocznie, a w 2017 r. o ok. 10 mln zł. Obecnie z takich ulg korzysta ok. 300 podmiotów, ale MF szacuje, że po wprowadzeniu zmian ich liczba może spaść o połowę.

W porządku obrad jest też nowela ustawy o transporcie kolejowym; zmiany wynikają z dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego o jednolitym europejskim obszarze kolejowym. Na mocy noweli szefa Urzędu Transportu Kolejowego będzie powoływać premier.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy, która dotyczy przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Młodzi lekarze będą odbywać staż pod kierunkiem opiekuna - wykonującego zawód co najmniej pięć lat lekarza specjalisty albo lekarza dentysty.

Zmiany przewidują, że stażyści będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu, czyli będą mogli m.in. wystawiać recepty, wydawać opinie i orzeczenia lekarskie. Pytania z egzaminów lekarskich mają być publicznie udostępniane po upływie pięciu lat od ich przeprowadzenia.

Senat zajmie się także nowelizacją znajdującej się obecnie w okresie vacatio legis ustawy o zabytkach. Zarówno ustawa, jak i jej nowelizacja wejdą w życie 25 listopada.

Obecnie nadal obowiązuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Znowelizowano ją w lipcu 2015 roku, ale nowela nie weszła w życie, ponieważ była badana przez Trybunał Konstytucyjny. Nowela wymienia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które muszą spełniać osoby prowadzące prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nowela ustawy o zabytkach zakłada stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych i możliwość przedłużania pozwolenia na wywóz zabytków np. w celach wystawienniczych.

W Senacie odbędzie się również drugie czytanie projektu noweli ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Projekt zakłada wykreślenie z ustawy o IPN sformułowania "w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r." Usunięcie tego przedziału czasowego ma zapobiec ograniczeniu możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdyby miały one objąć wydarzenia sprzed 8 listopada 1917 r.

Senatorowie wysłuchają także informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015. (PAP)

kos/ par/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~PPP
Podoba mi się planowana zmiana dotycząca lekarzy na stażu podyplomowym. Pełne prawo wykonywania zawodu, możliwość leczenia i orzekania, a to wszystko za jedyne 2007zł brutto czyli 7zł powyzej płacy minimalnej!! Gińcie konowały lub emigrujcie!

Powiązane: Rolnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki