REKLAMA
DZIEŃ UE

VERTE S.A.: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

2019-02-04 21:22
publikacja
2019-02-04 21:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-04
Skrócona nazwa emitenta
VERTE S.A.
Temat
Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. (informującego o złożeniu uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości) informuje, iż w dniu 04 lutego 2019 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 22 stycznia 2019 r. mocą którego postanowiono:
1. na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości;
2. określić, iż koszty postępowania ponosi w całości dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. Zarząd zaznacza, iż na przedmiotowe postanowienie Spółka złoży zażalenie (Spółka opłaciła już opłatę sądową tytułem złożenia zażalenia).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-04 Rafał Fudali Prezes Zarządu Rafał Fudali
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki