REKLAMA

VERCOM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce

2022-07-06 17:00
publikacja
2022-07-06 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220706_R22_Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-06
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od R22 S.A. sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, ze zm.) w związku ze zmianą ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Spółki przekazuje treść zawiadomienia otrzymanego od R22 jako załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
20220706_R22_Zawiadomienie.pdf20220706_R22_Zawiadomienie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-06 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki