REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 3 kwartały 2021 r.

2021-10-20 23:20
publikacja
2021-10-20 23:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za 3 kwartały 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z powzięciem w dniu 20.10.2021 r. informacji o szacunkowych, jednostkowych danych finansowych Spółki za 3 kwartały 2021 r. tj. okres od 1.01.2021 r. do 30.09.2021 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej komunikat w powyższym zakresie.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych jednostkowych danych finansowych Spółki przedstawiają się następująco:

- Przychody całkowite: 22,4 mln zł;
- Przychody ze sprzedaży: 16,8 mln zł;
- Zysk brutto: 10,8 mln zł;
- Zysk netto: 8,7 mln zł;
- Zysk z działalności operacyjnej: 6,2 mln zł;
- Środki pieniężne na koniec okresu tj. 30.09.2021 r.: 13,4 mln zł.

Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) stabilna sprzedaż serii Ultimate Fishing Simulator na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;
2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier – w okresie 3 kwartałów 2021 r. zostało wydane 74 gry, głównie na platformę Nintendo Switch;
3) stabilna monetyzacja gier mobilnych tj. Ultimate Fishing Simulator oraz Professional Fishing;
4) stabilna sprzedaż gier Thief Simulator, House Flipper oraz Cooking Simulator na Nintendo;
5) wyprzedaże gier Emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;
6) premiera gry Castle Flipper na PC;
7) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej Emitenta, o czym to Spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 oraz 17/2021, przy jedoczesnym zmniejszeniu wartości transakcji zbycia udziałów/akcji w stosunku do okresu porównywalnego;
8) wzrost kosztów prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń.

Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za 3 kwartał 2021 r.

W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna:
Zasada 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki