REKLAMA

True Games Syndicate S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy True Games Syndicate S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

2021-06-16 18:11
publikacja
2021-06-16 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
True Games Syndicate S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy True Games Syndicate S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd True Games Syndicate S.A. przekazuje poniżej dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 r., na którym to zgromadzeniu było wykonywanych 1.283.674 (17,33 % udziału w ogólnej liczbie głosów) głosów z posiadanych akcji.

- Aleksander Calli, któremu przysługiwało 75 000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 5,84% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 1,01% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Artur Dudek, któremu przysługiwało 73 470 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 5,72% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 0,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Klaudia Sitarz, której przysługiwało 115 401 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 8,99 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 1,56 % udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Krzysztof Miłaszewski, któremu przysługiwało 350 000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 27,27 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 4,73% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Maciej Nowak, któremu przysługiwało 371 000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 28,90 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów,
- Mateusz Miłaszewski, któremu przysługiwało 221 020 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 17,22 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. i które stanowią 2,99% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Mateusz Januś Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki