REKLAMA

True Games Syndicate S.A.: Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H

2022-08-05 16:48
publikacja
2022-08-05 16:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
True Games Syndicate S.A.
Temat
Informacja o przyjęciu uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd True Games Syndicate S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii H ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 11.08.2022 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki”.

Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii H na poziomie 0,15 PLN (piętnaście groszy) każda akcja, co przy średnim kursie 4,7230 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 4 sierpnia 2022 r.) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 700.568,82 EUR.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii H Spółki od 24 sierpnia 2022 r. do 7 września 2022 r.

Przydział akcji serii H Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 19 września 2022 r.

Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii H Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 20 września 2022 r. do 26 września 2022 r.

Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 27 września 2022 r. Przydział akcji serii H Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii H wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Zapisy na akcje serii H mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 18 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Szymon Westfal Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki