REKLAMA

Jak starać się o bezzwrotne pieniądze z tarczy finansowej 2.0? Oto instrukcja krok po kroku

2021-01-15 11:55
publikacja
2021-01-15 11:55
Jak starać się o bezzwrotne pieniądze z tarczy finansowej 2.0? Oto instrukcja krok po kroku
Jak starać się o bezzwrotne pieniądze z tarczy finansowej 2.0? Oto instrukcja krok po kroku

Do 3,5 mln zł mogą otrzymać małe i średnie firmy z tarczy finansowej 2.0 PFR. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc do 324 tys. zł. Sprawdzamy, jak i do kiedy złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję z tarczy PFR.

15 stycznia ruszył nabór wniosków o subwencje bezzwrotne w ramach tarczy finansowej 2.0 PFR. Kto może skorzystać z pomocy? Firmy działające m.in. w branży hotelarskiej, gastronomicznej, kateringowej fitness oraz zakłady fotograficzne, muzea i inne obiekty kulturalne czy kina. Łącznie pieniądze z tarczy PFR dostępne są dla przedsiębiorstw w 45 branż.

Tarcza finansowa 2.0 – ile wynosi bezzwrotna subwencja?

Maksymalna kwota jednorazowej bezzwrotnej subwencji dla mikrofirm to 324 tys. zł. Natomiast przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą otrzymać do 3,5 mln zł, jednak nie więcej niż 36 tys. zł na pracownika. Natomiast jeżeli przedsiębiorstwo korzystało z pomocy w ramach tarczy finansowej 1.0 to łącznie suma dofinansowania nie może przekroczyć 72 tys. zł na zatrudnionego. W przypadku mikrofirm kwota subwencji uzależniona jest od wielkości spadku przychodów:

 • 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60 proc.,
 • 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc.

Z kolei wysokość dotacji dla małych i średnich firm będzie wypłacana w kwocie 70 proc. straty brutto firmy (przed podatkiem) od listopada 2020 r. do marca 2021 r. Natomiast za styczeń – marzec na podstawie prognozy.

Pomoc dla firm jest ograniczona. W przypadku przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, mogą otrzymać maksymalnie 144 tys. zł dofinansowania na jednego pracownika. Jest to łączna kwota środków z obu tarcz, jakie firma może dostać. Jeżeli przedsiębiorstwo nie korzystało z tarczy finansowej 2.0 to górny limit subwencji wynosi 72 tys. zł na jedną zatrudnioną osobę.

Tarcza finansowa 2.0 – kto może skorzystać?

Środki z tarczy finansowej 2.0 przeznaczone są zarówno dla mikrofirm, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią warunki przewidziane w regulaminie programu subwencji. Mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników, w których obroty lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 2 mln euro mogą składać wnioski jeżeli spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0? Z pomocy skorzystają przedsiębiorstwa z sektora MŚP zatrudniające od 10 do 249 pracowników. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej subwencji jest udokumentowanie spadku obrotów o min. 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

"Niestety przedsiębiorcy, którzy łamią prawo nie będą mogli skorzystać z pomocy publicznej" - poinformował Polski Fundusz Rozwoju na Twitterze 14 stycznia.

Tarcza finansowa 2.0 – do kiedy złożyć wniosek?

Przedsiębiorstwa mają czas na złożenie wniosków o bezwrotną subwencję z tarczy finansowej 2.0 od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. Pomoc przeznaczona jest również dla firm, które otrzymały dofinansowanie w ramach tarczy finansowej 1.0. Wnioski mają być – podobnie jak wiosną – rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych.

Otrzymane środki mogą zostać w całości umorzone. Firmy muszą jednak spełnić określone warunki, w przypadku mikroprzedsiębiorstwa jest to utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., oraz utrzymanie średniorocznego zatrudnienia w 2021 r. na co najmniej takim samym poziomie, jaki średnioroczne zatrudnienie w 2020 r. W regulaminie PFR dostępny jest wzór określający  dokładne zasady jego wyliczenia.

Natomiast firmy z sektora MŚP muszą spełnić trzy warunki w celu umorzenia otrzymanej subwencji: utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenie nadwyżki otrzymanych środków pomiędzy 31 października 2021 r. a 31 stycznia 2022 r. oraz udokumentowanie, że strata brutto oraz przychody (określone w regulaminie) wskazane we wniosku o dotację z tarczy finansowej 2.0 odpowiadają rzeczywistym wartościom.

Tarcza finansowa 2.0 – jak złożyć wniosek?

Wnioski o subwencje bezzwrotne w ramach pomocy z tarczy finansowej 2.0 przedsiębiorcy mogą składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej w jednym z 17 banków komercyjnych oraz większości banków spółdzielczych, które zgłosiły się do programu:

 • Alior Bank,
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze,
 • Bank Millennium,
 • Bank Pekao,
 • Bank Pocztowy,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • BOŚ Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Credit Agricole,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Inteligo,
 • mBank
 • Nest Bank,
 • PKO Bank Polski,
 • Santander Bank Polska,
 • SGB-Bank,
 • Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące banki spółdzielcze.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w tarczy PFR złożą wniosek o pomoc za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Na podstawie wypełnionego wniosku i umowy, po ich weryfikacji w systemie bankowości elektronicznej pojawi się decyzja. Bank po otrzymaniu środków z PFR przeleje je na rachunek firmy. Przed ubieganiem się o subwencję finansową firma musi z wyprzedzeniem złożyć plik JPK_VAT lub JPK_V7K do organu podatkowego. Wniosek do PFR należy przekazać co najmniej po 7 dniach od złożenia pliku.

Tarcza finansowa 2.0 – dla jakich branż?

Bezzwrotna subwencja z tarczy finansowej 2.0 przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w jednej z 45 branż wymienionych i oznaczonych kodem PKD w Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm". Są to m.in. zakłady fotograficzne, restauracje, hotele, kina, muzea, punkty ksero, kwiaciarnie, ruchome placówki gastronomiczne, agenci turystycznie, wesołe miasteczka oraz siłownie.

Tarcza finansowa 2.0 – część przedsiębiorców skazana na bankructwo?

Wokół wymienionych kodów PKD pojawiło się wiele kontrowersji. Początkowo bezzwrotne środki pieniężne miały trafić tylko do firm, które posiadają jeden z wymienionych kodów PKD jako wiodący w działalności gospodarczej. Powodowało to wykluczenie sporej grupy przedsiębiorców, którzy nie mieli wpisanego do rejestru jednego z kodów PKD jako dominującego.

„Od 15 lat prowadzę działalność handlową zlokalizowaną tylko w centrach handlowych (...) Obecnie posiadamy ponad 50 własnych sklepów i zatrudniamy około 250 osób. Nie mamy sprzedaży w Internecie, nasz profil działalności opiera się na relacji z żywym klientem w centrum handlowym. Trzeci lockdown powoduje, że nie mamy już żadnych rezerw, bo bez przychodów ponosimy nadal wielkie koszty (...) Spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku wynosi ponad 70 proc. Wszystko powinno się zgodzić, ale nasze PKD nas wyklucza… ” - mówił Dawid Labich właściciel firmy Świat GSM. Więcej na temat losów przedsiębiorców, którzy początkowo zostali wykluczeni z subwencji z tarczy PFR pisała Ewelina Czechowicz w artykule pt. "Pomoc z tarcz nie dla wszystkich. Przedsiębiorcy podzieleni przez PKD".

Sprawą zainteresował się m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i zaapelował o zmiany. Rząd uznał jego argumenty i wprowadził nową zasadę do tarczy finansowej 2.0. Umożliwia skorzystanie z pomocy finansowej wszystkim firmom, które posiadały jeden z 45 ujętych kodów PKD na dzień 31 grudnia 2019 r., nie musi to być kod dominujący.

Jednak cześć przedsiębiorców wciąż nie może liczyć na pomoc od państwa, są to m.in. pralnie zajmujące się czyszczeniem materiałów z hoteli i restauracji. Pralnie wciąż prowadzą działalność, ale ich przychody spadły w niektórych przypadkach o wiele więcej niż 70 proc. Firmy z przyczyn niezależnych od siebie utraciły główne źródło utrzymania. Pomimo, że punkty czyszczenia chemicznego wciąż działają przyjmując odzież od pozostałych klientów to maja trudności z płynnością.

Poniżej znajduje się lista kodów PKD, które uprawniają do otrzymania bezzwrotnej subwencji w ramach pomocy z tarczy finansowej 2.0.

Bankier.pl –  lista kodów PKD uprawniających do złożenia wniosku z tarczy finansowej 2.0

Lp.

Kod PKD

Opis rodzaju działalności

1.

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

2.

18.12.Z     

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

3.

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

4.

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

5.

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6.

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7.

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

8.

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

9.

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

10.

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

11.

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

12.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

13.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

14.

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

15.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

16.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

17.

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

18.

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

19.

74.20.Z

Działalność fotograficzna

20.

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

21.

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

22.

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

23.

79.11.B

Działalność pośredników turystycznych

24.

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

25.

79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej

26.

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

27.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

28.

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

29.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

30.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

31.

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

32.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

33.

86.90.D

Działalność paramedyczna

34.

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

35.

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

36.

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

37.

91.02.Z

Działalność muzeów

38.

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

39.

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

40.

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

41.

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

42.

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

43.

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

44.

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

45.

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: Bankier.pl na podstawie regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm"

Łączna kwota dofinansowanie wynosi 13 mld zł, w tym 6,5 mld zł na subwencje dla mikrofim oraz 6,5 mld zł na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.

EC/DF

Źródło:
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (1)

dodaj komentarz
kiniaa
Mam nadzieję, że to mi wystarczy, bo straty obrotów mam na tyle duże, że albo wyjdę z tarczą na prostą albo do marca zamykam wszystko na stałe.

Powiązane: Koronawirus w Polsce

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki