REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2021-04-14 17:50
publikacja
2021-04-14 17:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31_DG.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31_JL.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31_MSz.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej_2020_GK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej_2020_GK.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_GK_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_TD_SA_dot._zgodnosci_z_przepisami_sprawozdan_GK_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._KA_2020_GK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._KA_2020_GK.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._SF_GK_TD_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._SF_GK_TD_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_TD_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2021 2020 2021
I. Przychody ze sprzedaży 32 288,00 18 713,00 7 216,00 4 350,00
II. Wynik brutto ze sprzedaży 4 884,00 4 475,00 1 092,00 1 040,00
III. Wynik brutto -2 802,00 -1 619,00 -626,00 -376,00
IV. Wynik netto -2 867,00 -1 838,00 -641,00 -427,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 405,00 -5 865,00 538,00 -1 363,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -501,00 77,00 -112,00 18,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 083,00 -664,00 242,00 -154,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 2 987,00 -6 452,00 668,00 -1 500,00
IX. Aktywa, razem 96 460,00 97 880,00 20 902,00 22 985,00
X. Zobowiązania razem 12 233,00 10 787,00 2 651,00 2 533,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 8 316,00 7 552,00 1 802,00 1 773,00
XII. Kapitał własny 84 227,00 87 093,00 18 251,00 20 452,00
XIII. Kapitał podstawowy 25 458,00 25 458,00 5 517,00 5 978,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,00 14,00 3,00 3,00
XVI. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
XVII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,23 13,68 2,87 3,21
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtmlList Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml List Prezesa Zarządu jednostki dominującej GK TD 2020
List Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu TD SA 2020.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu jednostki dominującej GK TD 2020 - podpis
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31.zipTD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31.zip Sprawozdanie finansowe GK TD 2020
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 DG.zip.xadesTD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 DG.zip.xades Sprawozdanie finansowe GK TD 2020 - podpis
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 JŁ.zip.XAdESTD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 JŁ.zip.XAdES Sprawozdanie finansowe GK TD 2020 - podpis
TD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 MSz.zip.XAdESTD_SA_SKONSOLIDOWANE_2020-12-31 MSz.zip.XAdES Sprawozdanie finansowe GK TD 2020 - podpis
Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2020.xhtmlSprawozdanie z działalności GK TD SA 2020.xhtml Sprawozdanie z działalności GK TD 2020
Sprawozdanie z działalności GK TD SA 2020.xhtml.XAdESSprawozdanie z działalności GK TD SA 2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności GK TD 2020 - podpisy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtmlOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego GK TD 2020
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml.XAdESOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2020.xhtml.XAdES Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego GK TD 2020 - podpisy
informacja zarządu o firmie audytorskiej 2020 GK.xhtmlinformacja zarządu o firmie audytorskiej 2020 GK.xhtml Informacja Zarządu o firmie audytorskiej GK TD 2020
informacja zarządu o firmie audytorskiej 2020 GK.xhtml.XAdESinformacja zarządu o firmie audytorskiej 2020 GK.xhtml.XAdES Informacja Zarządu o firmie audytorskiej GK TD 2020 - podpisy
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2020.xhtmlOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2020.xhtml Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami GK TD 2020
Oświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2020.xhtml.XAdESOświadczenie Zarządu TD SA dot. zgodności z przepisami sprawozdań GK za 2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami GK TD 2020 - podpisy
oświadczenie RN dot. KA 2020 GK.xhtmloświadczenie RN dot. KA 2020 GK.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu GK TD 2020
oświadczenie RN dot. KA 2020 GK.xhtml.XAdESoświadczenie RN dot. KA 2020 GK.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu GK TD 2020 - podpisy
oświadczenie RN dot. SF GK TD 2020.xhtmloświadczenie RN dot. SF GK TD 2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. zgodności sprawozdania finansowego z przepisami GK TD 2020
oświadczenie RN dot. SF GK TD 2020.xhtml.XAdESoświadczenie RN dot. SF GK TD 2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. zgodności sprawozdania finansowego z przepisami GK TD 2020 - podpisy
Sprawozdanie z badania GK TD S.A. 2020.pdfSprawozdanie z badania GK TD S.A. 2020.pdf Sprawozdanie audytora z badania sprawozdania finansowego GK TD 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki