REKLAMA

TRITON: wyniki finansowe

2020-04-30 17:39
publikacja
2020-04-30 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_TD_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA-RS_GK_TD_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_TD_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_TD_SA_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_o_zgodnosci_sprawozdania_z_przepisami_GK_TD_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_zarzadu_o_wyborze_firmy_audytorskiej_GK_TD_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_rady_nadzorczej_o_komitecie_audytu_GK_TD_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_z_bad_GRUPA_TRITON_2019_28.04.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_rady_nadzorczej_nt._zgodnosci_sprawozdan_z_ksiegami_GK_TD_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 18 713 32 854 4 350 7 699
II. Wynik brutto ze sprzedaży 4 475 9 990 1 040 2 341
III. Wynik brutto (1 619) 3 051 (376) 715
IV. Wynik netto (1 838) 4 006 (427) 939
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 865) 6 757 (1 363) 1 583
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 (3 223) 18 (755)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (664) (6 469) (154) (1 516)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (6 452) (2 935) (1 500) (688)
IX. Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
X. Aktywa, razem 97 880 97 257 22 985 22 618
XI. Zobowiązania razem 10 787 8 329 2 533 1 937
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 552 5 688 1 773 1 323
XIII. Kapitał własny 87 093 88 928 20 452 20 681
XIV. Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 978 5 920
XV. Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,68 13,97 3,21 3,25
XVII. Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
XVIII. Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,68 13,97 3,21 3,25
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu TD SA 2019.pdfList Prezesa Zarządu TD SA 2019.pdf List Prezesa Zarządu
SA-RS_GK TD_2019-sig-sig.pdfSA-RS_GK TD_2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie finansowe GK TD SA 2019
Sprawozdanie z działalności GK TD 2019-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności GK TD 2019-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności GK TD SA w roku 2019
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019-sig-sig.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego TD SA 2019-sig-sig.pdf Oświadczenie TD SA o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2019
oświadczenie zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami GK TD 2019.pdfoświadczenie zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami GK TD 2019.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania z przepisami 2019
informacja zarządu o wyborze firmy audytorskiej GK TD 2019.pdfinformacja zarządu o wyborze firmy audytorskiej GK TD 2019.pdf Informacja Zarządu o wyborze firmy audytorskiej 2019
oświadczenie rady nadzorczej o komitecie audytu GK TD 2019.pdfoświadczenie rady nadzorczej o komitecie audytu GK TD 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej o Komitecie Audytu 2019
Spraw z bad GRUPA TRITON 2019 28.04.2020.pdfSpraw z bad GRUPA TRITON 2019 28.04.2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego raportu rocznego GK TD SA 2019
ocena rady nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami GK TD 2019.pdfocena rady nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami GK TD 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej nt. zgodności sprawozdań z księgami 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Magdalena Szmagalska Prezes Zarządu
2020-04-30 Jacek Łuczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Damian Groński Doradca Podatkowy działający w imieniu Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki