REKLAMA

TERESA: Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o wycofanie z depozytu akcji Spółki.

2016-03-17 17:19
publikacja
2016-03-17 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-17
Skrócona nazwa emitenta
TERESA
Temat
Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o wycofanie z depozytu akcji Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Pani Teresa Medica S.A. ( Spółka) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2016r. udzielającą zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom zwykłym na okaziciela Spółki, na mocy której z dniem 22 marca 2016r. Spółka nie będzie podlegać obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r., Spółka w dniu 17 marca 2016r. złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o ustanie uczestnictwa w typie Emitent oraz wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-17 Karolina Kierzkowska Sebastian Wojciechowski Członek Zarządu Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki