REKLAMA
BADANIE

Shoper S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA

2022-12-30 10:20
publikacja
2022-12-30 10:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie "Spółka" informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 29 grudnia 2022 roku Panią Annę Miśko na członka Zarządu Spółki. Pani Anna Miśko obejmie funkcję z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Pani Anna Miśko od 1,5 roku pełniła w Spółce stanowisko Dyrektora ds. Personalnych. W latach 2015 – 2021 pełniła rolę dyrektora ds. zasobów ludzkich w home.pl S.A. – wiodącym dostawcy usług internetowych dla małych i średnich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W przeszłości jej kariera związana była z obszarami kadrowymi w firmach wytwarzających oprogramowanie na zamówienie tzw. software house.

Pani Anna Miśko ukończyła studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada także dyplom studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Pani Anna Miśko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Shoper S.A. with
its registered office in Kraków, "the Company", informs that the
Company's Supervisory Board appointed Ms. Anna Miśko as a member of the
Company's Management Board on December 29, 2022. Ms. Anna Miśko will
take office as of January 1, 2023 Ms.
Anna Miśko has served as the Company's Human Resources Director for 1.5
years. From 2015 to 2021, she served as Director of Human Resources at
home.pl S.A. - a leading Internet service provider for small and
medium-sized businesses in Central and Eastern Europe. In the past, her
career was related to human resources areas in software development
companies known as software houses. Ms.
Anna Miśko graduated with a degree in Sociology from the University of
Szczecin. She also holds a postgraduate diploma in Human Resources
Management. Ms. Anna Miśko
is not engaged in any activities competitive to the Company's business,
does not participate in a competitive company as a partner in a civil
partnership, partnership or any other legal entity, does not participate
in a competitive legal entity as a member of its body, and is not listed
in the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Act on the
National Court Register or in the National Debtors Register kept
pursuant to the Act on the National Debtors Register.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Marcin Kuśmierz Prezes Zarządu
2022-12-30 Piotr Biczysko Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki