REKLAMA

SWARZĘDZ MEBLE SA w likwidacji: Złożenie oferty przez spółkę Sovereign Capital S.A.

2009-10-14 14:30
publikacja
2009-10-14 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2009
Data sporządzenia: 2009-10-14
Skrócona nazwa emitenta
SWARZĘDZ MEBLE SA w likwidacji
Temat
Złożenie oferty przez spółkę Sovereign Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Likwidator Spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji z siedzibą w Swarzędzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 52 z dnia 14 października 2009 roku, informuje, iż w dniu 13 października 2009 roku otrzymał od spółki Sovereign Capital S.A ofertę dotyczącą inwestycji przez tę spółkę w Spółkę Swarzędz Meble S.A. w likwidacji. Celem procesu restrukturyzacyjnego miałaby być zmiana profilu działalności Spółki.

Zgodnie z treścią oferty inwestycja w Spółkę przebiegałaby w sposób następujący:
1) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 50 gr do 5 gr celem pokrycia strat z lat ubiegłych, a jednocześnie przybliżenia jej do wartości rynkowej,
2) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 39.324.588,95 zł poprzez emisję 786.491.799 akcji po cenie emisyjnej 5 gr za akcję, z wyłączeniem prawa poboru i skierowanie akcji nowej emisji w trybie oferty prywatnej do inwestora,
3) w przypadku sprzeciwu Akcjonariuszy, co do wyłączenia prawa poboru, proponowana jest alternatywnie uchwała o emisji publicznej z prawem poboru,
4) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o zainwestowaniu przez Emitenta większości środków pozyskanych z emisji w nowe przedsiębiorstwo o dynamicznie rosnącej sprzedaży oraz będące jednym z liderów swojej branży,
5) podjęcie przez NWZ Emitenta uchwały o uchyleniu likwidacji Spółki.

Likwidator Spółki wskazuje, iż podjęte rozmowy w związku z zainteresowaniem spółki Sovereign Capital S.A., nie oznaczają wstrzymania procesu likwidacji, który jest w dalszym ciągu realizowany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2009 roku o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.
Otrzymana oferta zostanie przedłożona do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta i w oparciu o opinię Rady Nadzorczej zostaną podjęte decyzje o dalszych działaniach, w tym co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych treścią oferty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-10-14 Marek Kamiński Likwidator
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki