8,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Stalprofil SA (STF)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
STALPROFIL S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 16 maja 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. powołało Pana Henryka Szczepaniaka na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, trwającej do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.
Pan Henryk Szczepaniak posiada wykształcenie średnie techniczne i duże doświadczenie zawodowe w dziedzinie transportu i logistyki. W latach 1975-1997 był zatrudniony w Hucie Katowice (obecnie ArcelorMittal Poland S.A.) między innymi na stanowiskach Kierownika Oddziału Eksploatacji Sprzętu Technologicznego i Dźwigów oraz Kierownika Oddziału Przewozów Towarowych.
Od 1997 roku do chwili obecnej Pan Henryk Szczepaniak jest zatrudniony w Hucie Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o. (HK ZTS sp. z o.o.). W wyżej wymienionym przedsiębiorstwie pełnił funkcje Kierownika Oddziału Przewozów Towarowych i Kierownika Biura Analiz i Informatyki, a obecnie zajmuje stanowisko Kierownika ds. Administracji i Zaopatrzenia.
Ponadto Pan Henryk Szczepaniak pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HK ZTS sp. z o.o. oraz jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza
Pan Henryk Szczepaniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki "STALPROFIL" S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Henryk Szczepaniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2019-05-16 Henryk Orczykowski Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Rozwoju
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.