REKLAMA

SATIS GROUP SA: wyniki finansowe

2019-11-29 17:28
publikacja
2019-11-29 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Satis_Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 498 7 931 348 1 863
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -820 16 580 -189 3 895
III. Zysk/Strata z działalności gospodarczej -257 441 216 248 -59 749 50 803
IV. Zysk/Strata netto -252 811 217 169 -58 675 51 019
V. Zysk/Strata netto na 1 akcję -0,022 0,019 -0,005 0,004
VI. Aktywa razem 4 314 12 527 986 2 911
VII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej -270 223 -17 412 -61 785 -4 049
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 198 1 163 46 273
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -968 -720 -225 -169
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 90 1 21 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Satis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2019.pdfSatis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2019.pdf Satis Group_Skrocony_skonsolidowany_raport_za_3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki