REKLAMA

SANWIL HOLDING SA: wyniki finansowe

2021-04-30 19:04
publikacja
2021-04-30 19:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_4Q_2020_Skonsolidowany_Sanwil.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPR._z_BADANIA_GRUPY_KAPITAL._2020_EDYTOWANE-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dot._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zal._do_Uchwaly_nr_1.IV.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Zal._do_Uchwaly_nr_2.IV.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 46 171 27 616 10 319 6 420
II. Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej 7 026 -2 460 1 570 -572
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 9 624 -2 846 2 151 -661
IV. Zysk/(Strata) netto 8 357 -2 804 1 868 -652
V. Całkowite dochody 8 357 -2 804 1 868 -652
VI. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 9 447 -123 2 111 -29
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 860 5 713 -1 086 1 328
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 446 -1 135 100 -264
IX. Przepływy pieniężne razem 5 033 4 454 1 125 1 035
X. Aktywa razem 66 800 52 260 14 475 12 272
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 710 4 218 1 237 990
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 856 7 165 2 569 1 683
XIII. Kapitał własny 49 234 40 877 10 669 9 599
XIV. Kapitał zakładowy 9 602 10 022 2 081 2 353
XV. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 16 003 790 16 703 790 16 003 790 16 703 790
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,52 -0,17 0,12 -0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,08 2,45 0,69 0,57


Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2020 - 4,6148 zł, 2019 -
4,2585 zł.


Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych: 2020 - 4,4742 zł, 2019 - 4,3018 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport 4Q 2020 Skonsolidowany Sanwil.pdfRaport 4Q 2020 Skonsolidowany Sanwil.pdf Skonsolidowane SF 2020
SzD za 2020.pdfSzD za 2020.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci 2020
Pismo Prezesa Zarzadu.pdfPismo Prezesa Zarzadu.pdf Pismo Prezesa Zarzadu
SPR. z BADANIA GRUPY KAPITAŁ. 2020 EDYTOWANE-sig.pdfSPR. z BADANIA GRUPY KAPITAŁ. 2020 EDYTOWANE-sig.pdf Sprawozdanie z badania
Oswiadczenie Zarzadu dot. sprawozdań.pdfOswiadczenie Zarzadu dot. sprawozdań.pdf Oswiadczenie Zarzadu dot. sprawozdan
Oswiadczenie Zarzadu dot. firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie Zarzadu dot. firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie Zarzadu dot. firmy audytorskiej
Zal. do Uchwały nr 1.IV.2021.pdfZal. do Uchwały nr 1.IV.2021.pdf Oswiadczenia RN
Zal. do Uchwały nr 2.IV.2021.pdfZal. do Uchwały nr 2.IV.2021.pdf Ocena RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Adam Buchajski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Anna Tracz Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki