REKLAMA
PIT 2023

SANWIL HOLDING SA: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki

2023-07-27 11:55
publikacja
2023-07-27 11:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SANWIL_HOLDING_S.A._-_Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-27
Skrócona nazwa emitenta
SANWIL HOLDING SA
Temat
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., że w dniu 27 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o upoważnienie udzielone jej uchwałą nr 22/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r., przyjęła jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałami od numeru 14/VI/2023 do numeru 21/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r. (szczegóły: raport bieżący nr 3/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 16 lipca 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
SANWIL HOLDING S.A. - Tekst jednolity Statutu Spolki_2023.pdfSANWIL HOLDING S.A. - Tekst jednolity Statutu Spolki_2023.pdf Jednolity tekst Statutu Spolki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-27 Adam Buchajski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki