REKLAMA

RESBUD SE: Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokomplekt OOO. Conclusion of a bank guarantee agreement by a subsidiary Energokomplekt OOO.

2021-10-12 20:50
publikacja
2021-10-12 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
RESBUD SE
Temat
Zawarcie umowy gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokomplekt OOO. Conclusion of a bank guarantee agreement by a subsidiary Energokomplekt OOO.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
[English version below Polish]

Zarząd Resbud SE z siedzibą rejestrową w Tallinie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od zależnej spółki Energokomplekt OOO o zawarciu w dniu 12 października 2021 roku umowy gwarancji bankowej na rzecz tej spółki. Umowa gwarancji bankowej została zawarta do kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) rubli, co stanowi około 12.050.000 EURO. Gwarancja bankowa otrzymana przez spółkę zależną może zostać wykorzystana do zabezpieczenia stosunków umownych nawiązywanych przez spółkę Energokomplekt OOO (może stanowić gwarancję dobrego wykonania umowy). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od zwyczajnych warunków tego rodzaju umów.

Szacunkowa wartość zawartej umowy wskazywana przez emitenta w EURO została ustalona w oparciu o wskaźnik RUB/EURO, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na dzień 12 października 2021 roku.

[English version]
legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of Resbud SE, with registered seat in Tallinn, informs that today it received information from the subsidiary Energokomplekt OOO about conclusion on 12 October 2021 of a bank guarantee agreement for this company. The bank guarantee agreement was concluded up to the amount of 1,000,000,000 (one billion) rubles, which is approximately 12,050,000 EURO. The bank guarantee received by the subsidiary may be used to secure the contractual relationships entered into by Energokomplekt OOO (it may constitute performance bond). The other terms and conditions of the contract do not differ from the usual terms of this type of contract.

The estimated value of the concluded agreement given by the issuer in EURO was determined on the basis of the RUB/EURO rate, published by the European Central Bank on 12 October 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Krzysztof Długosz Prezes Zarządu / President of the Management Board
2021-10-12 Joanna Dyja Członek Zarządu / Member of the Management Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki