REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2021-04-28 07:55
publikacja
2021-04-28 07:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 115 582,00 110 683,00 25 834,00 25 729,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 434,00 6 378,00 1 885,00 1 483,00
III. Zysk (strata) brutto 9 211,00 6 537,00 2 059,00 1 520,00
IV. Zysk (strata) netto 7 111,00 5 054,00 1 589,00 1 175,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 459,00 12 880,00 2 785,00 2 994,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 517,00 -9 149,00 -1 904,00 -2 127,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 590,00 -3 548,00 -579,00 -825,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 352,00 183,00 302,00 43,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
IX. Aktywa razem 104 211,00 101 960,00 22 582,00 23 943,00
X. Zobowiązania długoterminowe 5 292,00 6 173,00 1 148,00 1 450,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 657,00 17 588,00 2 959,00 4 130,00
XII. Kapitał własny 85 262,00 78 199,00 18 476,00 18 363,00
XIII. Kapitał zakładowy 48 046,00 48 046,00 10 411,00 11 282,00
POZOSTAŁE
XIV. Liczba akcji w szt. 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XVI. Zysk zannualizowany (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,74 0,53 0,17 0,12
XVII. Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,74 0,53 0,17 0,12
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 8,87 8,14 1,92 1,91
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 8,87 8,14 1,92 1,91
XX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,42 0,00 0,10
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtmlList_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xades
RELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtmlRELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml
RELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xadesRELPOL_31122020_JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania.xhtml.xades
Sprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtmlSprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtml
Sprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_fin_Relpol_SA-R_2020.xhtml.XAdES
Ocena_rocznych_sprawozdań_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtmlOcena_rocznych_sprawozdań_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki