REKLAMA

REDAN: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA

2020-12-18 07:41
publikacja
2020-12-18 07:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że:

1) w dniu 17 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii F (dalej „WEO”) wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej „Obligacje”) oraz wydłużeniu harmonogramu ich spłaty.
2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO, które jest skuteczne od dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany WEO dotyczą:
1) wydłużenia terminu ostatecznego wykupu Obligacji do dnia 10 sierpnia 2023 r.
2) zmiany harmonogramu wykupu częściowego (amortyzacji) Obligacji w ten sposób, że:
a) w dniu 20 grudnia 2020 r. Emitent wykupi 300 Obligacji
b) w latach 2021-2022 Emitent będzie wykupował Obligacje następująco: w I kwartale brak wykupu, w miesiącach kwiecień – listopad po 200 Obligacji co miesiąc, natomiast w grudniu 300 Obligacji
c) w 2023r. Emitent będzie wykupował po 200 Obligacji co miesiąc w okresie od kwietnia do lipca.
3) modyfikacji wskaźników finansowych do realizacji których Emitent jest zobowiązany; niedotrzymanie tego zobowiązania stanowi podstawę do prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji.
4) zmiany oprocentowania obligacji w ten sposób, że od 1 stycznia 2021 r. są one oprocentowane w wysokości 7% w skali roku, chyba, że nie będą osiągnięte zapisane w WEO wskaźniki finansowe, wówczas oprocentowanie Obligacji za dany okres odsetkowy będzie podwyższone do 9%, z tym, że nadwyżki odsetek powyżej 7% będą skumulowane i płatne w terminie wykupu;
5) ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Obligacji, poprzez dokonanie cesji należności na przysługujących Redan od kontrahenta. Ponadto zostały udzielone zabezpieczenia przez podmioty trzecie. Zabezpieczenia te nie obciążają żadnych aktywów należących do Redan. Emitent ponosi koszty będące wynagrodzeniem za udzielenie tych zabezpieczeń na zasadach rynkowych.

W dniu 17 grudnia 2020 r. zostały także zawarte umowy zabezpieczeń opisanych w punkcie 5) powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt na 10 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki