REKLAMA

RAINBOW TOURS S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 20:16
publikacja
2021-04-30 20:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_JSF_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.2.JSF_Rainbow_Tours_SA_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.5.[2.5.]Oswiadczenie_Zarzadu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.6.[2.6.]Informacja_Zarzadu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.7.Oswiadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1.8.Ocena_RN_JSF+SZD_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_RainbowTours_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 431 183 1 736 232 96 371 403 610
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 173 36 681 -7 861 8 527
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -36 922 33 033 -8 252 7 679
IV. Zysk (strata) netto -29 898 26 118 -6 682 6 071
V. Całkowite dochody (ogółem) -28 524 24 573 -6 375 5 712
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -96 622 116 370 -21 595 27 052
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 781 -22 552 -5 092 -5 243
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 82 448 -50 902 18 427 -11 833
IX. Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -36 955 42 916 -8 260 9 976
X. Aktywa razem 388 191 415 225 84 119 97 505
XI. Zobowiązania długoterminowe 91 868 22 354 19 907 5 249
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 196 322 264 346 42 542 62 075
XIII. Kapitał własny 100 001 128 525 21 670 30 181
XIV. Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 315 342
XV. Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) -2,05 1,79 -0,46 0,42
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  6,87 8,83 1,49 2,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_JSF_2020-sig.pdf1.1.List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_JSF_2020-sig.pdf 1.1. List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_JSF_2020
1.2.JSF_Rainbow_Tours_SA_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.2.JSF_Rainbow_Tours_SA_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.2. JSF_Rainbow_Tours_SA_2020
1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.3.[2.3.]Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.3. [2.3.] Sprawozdanie_z_działalności_RT_+_GK_2020
1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.4.[2.4.]Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.4. [2.4.] Sprawozdanie_nt_inf_niefinansowych_2020
1.5.[2.5.]Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.5.[2.5.]Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.5. [2.5.] Oświadczenie_Zarządu_JSF+SSF_2020
1.6.[2.6.]Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf1.6.[2.6.]Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf 1.6. [2.6.] Informacja_Zarządu_nt_wyboru_firmy_audytorskiej_JSF+SSF_2020
1.7.Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf1.7.Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020.pdf 1.7. Oświadczenie_RN_nt_Komitetu_Audytu_JSF+SSF_2020
1.8.Ocena_RN_JSF+SZD_2020.pdf1.8.Ocena_RN_JSF+SZD_2020.pdf 1.8. Ocena_RN_JSF+SZD_2020
SzB_RainbowTours_2020-sig-sig.pdfSzB_RainbowTours_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Grzegorz Baszczyński Prezes Zarządu
2021-04-30 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Remigiusz Talarek Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Burwicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki