REKLAMA

QUARTICON: Zwołanie ZWZ QuarticOn S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r. // Convening of the OGM of QuarticOn S.A. for 28 June 2021

2021-06-01 17:35
publikacja
2021-06-01 17:35
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na godzinę 9:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie QuarticOn S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 123A (budynek Atlas Tower, 25 piętro, główna sala konferencyjna).

Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jedocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem obrad w ramach pkt 6 lit. c planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie jak tylko zostanie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ENGLISH VERSION:
The Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") acting pursuant to Article 395, 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. for 28 June 2021, at 9:00 a.m., which will be held at the Company's headquarters in Warsaw, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warsaw (Atlas Tower building, 25th floor, main conference room).

The full content of the announcement and drafts resolutions for the Oordinary General Meetings of QuarticOn S.A. attached by the Company to this current report. Simultaneously the Company informs that the report of the Supervisory Board, which is to be the subject under point 6 (c) of the planned agenda of the Ordinary General Meeting, will be disclosed in a separate current report immediately after its adoption.

Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 1), 2) and 3) of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.
Załączniki
20210601_173526_0000134180_0000131758.pdf
20210601_173526_0000134180_0000131759.pdf
20210601_173526_0000134180_0000131760.pdf
20210601_173526_0000134180_0000131761.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki