REKLAMA

Przychody Ropczyc w '20 niższe o 9,6 proc. rdr

2021-03-02 08:12
publikacja
2021-03-02 08:12
fot. Szymon Laszewski / FORUM

Grupa ZM Ropczyce w 2020 r. odnotowała 297,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 9,6 proc. rdr – wynika z raportu rocznego. Celem Ropczyc na 2021 r. jest stopniowe odbudowywanie pozycji spółki dominującej w przemyśle cementowo-wapienniczym.

Zysk EBITDA wyniósł w 2020 r. 45,5 mln zł (spadek o 1,5 proc. rdr), zysk netto 27,6 mln zł (wzrost o 0,7 proc. rdr), a zysk operacyjny 33 mln zł wobec 34,6 mln zł w 2019 r.

Zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie 66,6 mln zł (73,7 mln zł rok wcześniej), natomiast rentowność brutto na sprzedaży wyniosła 22,4 proc. Marża EBITDA oraz EBIT ukształtowały się na poziomie odpowiednio: 15,3 proc. oraz 11,1 proc. W 2019 r. marża EBITDA oraz EBIT wynosiły odpowiednio: 14 proc. i 10,5 proc. Rentowność netto wzrosła do 9,3 proc. z 8,3 proc. przed rokiem.

Grupa podała, że na koniec 2020 r. niższy poziom – w porównaniu do końca 2019 r. - wykazały zobowiązania zarówno długo jak i krótkoterminowe. Stan kredytów bankowych ogółem długo i krótkoterminowych na koniec 2020 roku obniżył się o 30,9 mln zł do poziomu 32,7 mln zł.

Wskaźnik długu netto w relacji do EBITDA na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 0,10. Rok wcześniej wyniósł 0,85.

ZM Ropczyce poniosły w 2020 r. nakłady w wysokości 16,1 mln zł. Blisko 45 proc. nakładów to inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, które finansowane były ze środków własnych spółki, natomiast pozostała część to nakłady związane z realizowanymi projektami współfinansowanymi z Funduszy Unijnych. W roku 2021 spółka planuje przeznaczyć na najważniejsze inwestycje około 28 mln zł.

W 2020 r. czołowym konsumentem ceramicznych wyrobów ogniotrwałych wytwarzanych przez spółkę było hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 137,4 mln zł (47,5 proc. udziału w sprzedaży podstawowej). Sprzedaż w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła 74,1 mln zł, sprzedaż na rzecz przemysłu cementowo-wapienniczego wyniosła 56,2 mln, natomiast dla odlewnictwa i hutnictwa szkła ukształtowała się na poziomie 15,1 mln zł.

Ropczyce podały, że jednym z celów na 2021 r. jest stopniowe odbudowywanie pozycji spółki dominującej w przemyśle cementowo-wapienniczym.

"W tym zakresie jako główne cele postawiliśmy sobie odbudowywanie pozycji na rynku USA oraz wejścia na nowe rynki, szczególnie z terenu Bliskiego Wschodu, Australii i Oceanii. Naszym celem są także realizacje w obszarze inwestycji projektowych urządzeń dedykowanych dla branż będących obszarem działalności inżynieringowo-sprzedażowej grupy" – napisał prezes Józef Siwiec w liście do akcjonariuszy.

"Rosnący poziom zamówień pozyskanych w drugiej połowie 2020 daje natomiast podstawy do umiarkowanego optymizmu w kontekście trudnego do prognozowania potencjalnego dalszego przebiegu pandemii i jej wpływu na sytuację makroekonomiczną na świecie" – dodał prezes. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki