REKLAMA
WAŻNE

"Czy mogę zrezygnować z 800+"? Podwyżka 500+ nie wszystkim jest na rękę. Rodzice pobierający świadczenia za granicą boją się o pieniądze

Ewelina Czechowicz2023-08-18 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-18 06:00

Od 1 stycznia 2024 roku osoby uprawnione mają otrzymać świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na każde dziecko do 18. roku życia. Jak się okazuje, nie każdy jest zadowolony z podwyżki 500+. Jak to świadczenie wychowawcze wpływa na inne świadczenia i czy można z niego zrezygnować? Tłumaczymy.

"Czy mogę zrezygnować z 800+"? Podwyżka 500+ nie wszystkim jest na rękę. Rodzice pobierający świadczenia za granicą boją się o pieniądze
"Czy mogę zrezygnować z 800+"? Podwyżka 500+ nie wszystkim jest na rękę. Rodzice pobierający świadczenia za granicą boją się o pieniądze
fot. Xavier Mouton Photographie / / Unsplash

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie 500+ wypłacane jest na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aktualnie rodzice uprawnieni otrzymali prawo do jego pobierania od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Nie ma potrzeby składania nowych wniosków na nowy rok.

Od stycznia 2024 roku świadczenie będzie wyższe i każdy z uprawnionych zamiast dotychczas wypłacanych 500 zł na dziecko ma otrzymywać 800 zł. Jak się okazuje, nie każdy jest zadowolony z podwyżki świadczenia, a jego wyższa wartość komplikuje pobieranie innych świadczeń.

Do redakcji Bankier.pl zwróciła się czytelniczka z pytaniem: Czy mogę zrezygnować z pobierania świadczenia 800+ od nowego roku i pozostać przy 500+? Czy jeżeli to się uda, będę mogła powrócić do pobierania świadczenia w pełnej wysokości?

500+ a świadczenia pobierane w innym państwie

Od 1 czerwca 2022 roku zmieniły się przepisy dotyczące pobierania jednocześnie świadczenia 500+ oraz świadczeń z innych unijnych państw.

Nasza czytelniczka pytała o pozostanie przy niższym świadczeniu wychowawczym z uwagi na otrzymywane świadczenie z Niemiec. Pani Joanna jest nieaktywna zawodowo, a jej mąż pracuje właśnie w tym kraju. Jak wynika z obowiązujących przepisów, po stronie niemieckiej leży pierwszeństwo do wypłaty świadczeń, jednakże w Polsce, po nowelizacji ustawy, może być przyznane prawo do świadczenia wychowawczego, do którego uprawniony jest rodzic dziecka niezależnie od ustalonego pierwszeństwa do wypłaty świadczeń. O przyznanym w Polsce świadczeniu wychowawczym urząd wojewódzki poinformuje instytucję zagraniczną, jednakże obowiązek ten spoczywa również na rodzicu. Od decyzji instytucji niemieckiej zależy wysokość świadczenia Kindergeld dla dzieci naszej czytelniczki.

Stąd też mąż Pani Joanny powinien poinformować niemiecki organ wypłacający świadczenie wychowawcze o jego podwyżce. Trzeba pamiętać, że w przypadku kiedy świadczenia są nienależnie pobierane, rodzice lub opiekunowie muszą się liczyć z ich zwrotem w pełnej wysokości wraz z odsetkami.

Podwyżka 500+ i świadczenia wychowawcze w innym państwie -  to muszą zrobić rodzice

Jak wynika z obowiązujących przepisów po spełnieniu warunków świadczenie wychowawcze 500+ w Polsce przyznawane jest w pełnej wysokości niezależnie od wyznaczonego przepisami unijnymi państwa pierwszeństwa. Stąd, kiedy wnioskodawca lub drugi rodzic dziecka:

  1. mieszka lub pracuje
  2. albo pobiera świadczenie, takie jak np. emerytura, renta czy zasiłek dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegii, Islandii i Liechtensteinie), Szwajcarii lub w niektórych przypadkach Wielkiej Brytanii,

ma obowiązek wykazać powyższe informacje we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Brak wykazania powyższych danych może skutkować uznaniem przyznanego wcześniej świadczenia za nienależnie pobrane. 

Ustaleniem czy i w jakim okresie w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zajmują się urzędy wojewódzkie. Jeżeli ze złożonego do ZUS-u wniosku wynika, że może on podlegać koordynacji unijnej po przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego, wniosek wraz z dokumentacją jest przekazywany przez ZUS do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy w celu prowadzenia wymiany informacji z instytucją zagraniczną, w tym poinformowania o przyznanym w Polsce w pełnej wysokości świadczeniu. 

Wnioskodawca ma również obowiązek poinformować instytucję zagraniczną o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej, osobistej lub zawodowej, które mają wpływ na prawo do świadczeń zagranicznych, w tym o przyznanym w Polsce świadczeniu.

W związku z obowiązującymi przepisami polskie świadczenie 500+, a po podwyżce 800+ jest wypłacane w pełnej wysokości niezależnie od państwa pierwszeństwa określonego w przepisach unijnych. Ostateczna decyzja o ustaleniu prawa i wysokości świadczeń zagranicznych należy zatem do instytucji przyznających uprawnienia. Stąd świadczenia pobierane za granicą mogą zostać obniżone lub odebrane po podwyżce świadczenia 500+. Trzeba zatem pamiętać o obowiązkach, jakie ciążą na rodzicach lub opiekunach uprawnionych do świadczenia wychowawczego.

Rezygnacja z 500+. Jak można wycofać wniosek o świadczenie?

System PUE ZUS daje możliwość wycofania wniosku o świadczenie wychowawcze. 

Osoba, która chce wycofać wniosek o 500+, musi to zrobić za pomocą konta PUE ZUS, gdzie może złożyć wnioski: 

  • SW-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla rodziców, osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych),
  • SW-D-WYC – jeżeli chce wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze (dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych lub opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej).

Nowy wniosek o ewentualne świadczenie też będzie można złożyć, trzeba jednak pamiętać, że ZUS nie wyrówna świadczenia za czas, kiedy rodzice lub opiekunowie zrezygnowali z jego pobierania lub nie złożyli wniosku w określonych terminach.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy

Godna zaufania metoda oszczędzania – LOKATY FACTO. Zyskaj do 5,75% w skali roku!

Komentarze (21)

dodaj komentarz
adam.1983
Generalnie 500 czy teraz 800+ powinno się należeć tylko tym którzy mieszkają fizycznie w Polsce, tu wychowują dziecko na które jest przyznane świadczenie oraz przynajmniej jeden rodzic pracuje w Polsce i tu płaci podatki ( ostatni punkt nie powinien dotyczyć rodziców samotnie wychowujących )
Wypłata świadczenia dla kogoś kto w
Generalnie 500 czy teraz 800+ powinno się należeć tylko tym którzy mieszkają fizycznie w Polsce, tu wychowują dziecko na które jest przyznane świadczenie oraz przynajmniej jeden rodzic pracuje w Polsce i tu płaci podatki ( ostatni punkt nie powinien dotyczyć rodziców samotnie wychowujących )
Wypłata świadczenia dla kogoś kto w Polsce nie mieszka nie płaci tu podatków jest chore.
marszalek2020
Ciekawe jak to jest, że pobieranie pieniędzy na dziecko w Polsce skutkuje że w niektórych mediach nazywają cię pijakiem i patologią, a jak Niemiec bierze na dziecko to już takich określeń w pewnych mediach nie ma.
fiat126p
Patologią nie są biorący (zapewne >90% nie jest). Jak nie wezmą to dzięki wzrostowi inflacji spowodowanym rozdawnictwem de facto do niego dopłacą jak frajerzy.
Patologią jest system, który jest
- proinflacyjny
- demoralizujący, wzmacnia postawy roszczeniowe
- absurdalny, jeżeli w ogóle zachęci do posiadania dzieci
Patologią nie są biorący (zapewne >90% nie jest). Jak nie wezmą to dzięki wzrostowi inflacji spowodowanym rozdawnictwem de facto do niego dopłacą jak frajerzy.
Patologią jest system, który jest
- proinflacyjny
- demoralizujący, wzmacnia postawy roszczeniowe
- absurdalny, jeżeli w ogóle zachęci do posiadania dzieci to osoby, które na to nie stać i trzeba będzie później jeszcze bardziej dopłacać
- ryzykowny bo nie ma gwarancji, że beneficjenci nie wyjadą za granicę i figę z tego Polska będzie mieć (sprawdźcie ilu młodych deklaruje chęć wyjazdu)
- podjęcie zobowiązań nawet do 18 lat czyli związanie rąk minimum przyszłym pięciu rządom
- obejmuje z niewiadomych powodów nie polskich obywateli, chwilowo mieszkających w Polsce (wady j.w.)
itd.
Bo że jest przekupstwem politycznym i podebraniem elektoratu roszczeniowego lewicy przez "prawicę" chyba tłumaczyć nie trzeba.
marszalek2020 odpowiada fiat126p
- proinflacyjne to jest nawet wypłacanie pieniędzy za pracę, nie mówiąc już o cenach surowców itp.
(chyba że proponujesz powrót do płacy 5 zł na godzinę + 20% ludzi bez żadnej wypłaty)
- oczywiście że jest moralny bo pomaga drugiemu człowiekowi a jednocześnie poprawia w przyszłości standard życia całości społeczeństwa.
Te
- proinflacyjne to jest nawet wypłacanie pieniędzy za pracę, nie mówiąc już o cenach surowców itp.
(chyba że proponujesz powrót do płacy 5 zł na godzinę + 20% ludzi bez żadnej wypłaty)
- oczywiście że jest moralny bo pomaga drugiemu człowiekowi a jednocześnie poprawia w przyszłości standard życia całości społeczeństwa.
Te same pieniądze były wcześniej wypłacane złodziejom VAT - jaką moralność w tym widzisz? dla kogo to było lepsze?
- być może część tych młodych wyjedzie za granicę, tak jak teraz wyjeżdżają ci którym dopłacaliśmy do edukacji, ale czy lepiej by było gdybyśmy żyli w państwie głąbów bez umiejętności pisania i czytania?
- nikt nie zobowiązał się że to będzie trwało przez 18 lat, poza PiSem - reszta chce ten program zaorać i być może wrócić do rozkradania tych pieniędzy i wywożenia ich za granicę
- chwilowo mieszkający nie będą brali pieniędzy przez 18 lat - tu problem jest mniejszy niż się pozornie wydaje

Generalnie wolę takie przekupstwo polityczne które polepsza życie i poziom rozwoju mieszkańców Polski niż przekupstwo polegające na przymykaniu oczu na gigantyczne rozkradanie VAT-u które prowadziło do całej masy patologii obciążających społeczeństwo i przyszłe pokolenia.
adam.1983 odpowiada marszalek2020
"Generalnie wolę takie przekupstwo polityczne które polepsza życie i poziom rozwoju mieszkańców Polski niż przekupstwo polegające na przymykaniu oczu na gigantyczne rozkradanie VAT-u które prowadziło do całej masy patologii obciążających społeczeństwo i przyszłe pokolenia."

To itak robią tylko przykrywają to rozdawaniem
"Generalnie wolę takie przekupstwo polityczne które polepsza życie i poziom rozwoju mieszkańców Polski niż przekupstwo polegające na przymykaniu oczu na gigantyczne rozkradanie VAT-u które prowadziło do całej masy patologii obciążających społeczeństwo i przyszłe pokolenia."

To itak robią tylko przykrywają to rozdawaniem pieniędzy suwerenowi, suweren czuje się zadowolony bo coś dostał, kij że ze swoich własnych pieniędzy i nie zauważa że władza itak bokiem wyprowadza miliardy
jas2
"Czy mogę zrezygnować z 800+"?

Odpowiem wszystkim niedoinformowanym lemingom: TAK!

Można też wziąć i podarować bardziej potrzebującym.
fiat126p
Pytanie było o co innego - czy można doić budżet polski "tylko" na 500 zamiast 800, żeby móc też doić budżet niemiecki. Nie można, 800 albo nic. A szkoda bo to byłoby mniejsze zło.
adam.1983 odpowiada fiat126p
Jak masz 3 dzieci to wypełnisz wniosek tylko na 2 i dostaniesz 1600 zamiast na 1500 za trójkę po 500
świadczenie nie jest obowiązkowe i automatyczne, trzeba złożyć wniosek więc zawsze da się zrezygnować.
efg
" nieaktywna zawodowo ". Popłakałem się....
inwestor.pl
Ach te problemy ludzi żyjących na socjalu. :-)

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki