PartnerBud S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy wieloproduktowej z bankiem.

2020-06-17 12:22
publikacja
2020-06-17 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-17
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy wieloproduktowej z bankiem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2020r. otrzymał od Zarządu Instal-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („Instal-Lublin”), spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Partner Bud S.A., informację o wejściu w życie aneksu do umowy wieloproduktowej nr 828/2017/00000694/00 z dnia 31.08.2018r („Umowa”) pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a Instal Lublin przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 29 listopada 2020. Istotnym warunkiem wejścia w życie aneksu było między innymi przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia wierzytelności banku w postaci poręczenia wydanego przez Murapol S.A z siedzibą w Bielsku-Białej. O zawarciu Umowy Spółka informowała raportem bieżącym numer 67/2017 z dnia 4 września 2017.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 Paweł Tamborski Prezez Zarządu Paweł Tamborski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki