REKLAMA

Pakiet Mobilności I - opublikowano projekt ws. wdrożenia

2021-07-29 17:34
publikacja
2021-07-29 17:34
Pakiet Mobilności I - opublikowano projekt ws. wdrożenia
Pakiet Mobilności I - opublikowano projekt ws. wdrożenia
fot. Lê Minh Lê Minh / / Pexels

W czwartek opublikowana projekt ustawy mający wdrożyć do polskich przepisów postanowienia pierwszego Pakietu Mobilności. Przewiduje on m.in. zmiany związane z kontrolą kierowców jak i przedsiębiorców oraz czasem pracy kierowców.

Opublikowany w czwartek na stronach RCL projekt noweli ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wdraża do polskich przepisów unijne zapisy Pakietu Mobilności I.

Pakiet Mobilności rozszerza zakres stosowania przepisów dotyczących dostępu do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku międzynarodowych przewozów drogowych w UE w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących transport drogowy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita wynosi pomiędzy 2,5 do 3,5 tony. "Celem pakietu jest zapewnienie minimalnego poziomu profesjonalizacji sektora wykorzystującego pojazdy silnikowe, które są przeznaczone wyłącznie do przewozu rzeczy i których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, a tym samym zbliżenie warunków konkurencji między wszystkimi przewoźnikami" - dodano w OSR projektu.

Nowe przepisy wprowadzają też regulacje dotyczące wszystkich przedsiębiorców wykonujących zarobkowe towarowe przewozy drogowe, wynikające z doprecyzowania przepisów wspólnotowych w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w zakresie posiadania wymogu siedziby, dobrej reputacji i kompetencji zawodowych.

Unijna dyrektywa w tej sprawie weszła w życie 1 sierpnia 2020 roku, a państwa członkowskie mają czas na jej wdrożenie do 2 lutego 2022 roku

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Jak wyjaśniono projektowana nowela doprecyzuje przepisy ustawy o transporcie drogowym w części dotyczącej dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, w tym w zakresie wymogów związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Chodzi przede wszystkim o umowy przewozowe, dokumenty dotyczące pojazdów, akt pracowników, umów o pracę, dokumentów na temat kabotażu i czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku. Zgodnie z projektem, powstanie obowiązek prowadzenie ksiąg rachunkowych na terenie Polski.

"Projekt ustawy określa także środki rehabilitacyjne w przypadku utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorcę lub utraty zdolności do kierowania operacjami transportowymi przez zarządzającego transportem i procedurę przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, zakończoną wydawaniem stosownego zaświadczenia przez organ certyfikujący zarządzających" - dodano.

Projektowana nowela doprecyzowuje też przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w UE z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych na terytorium Polski.

Zgodnie z nowym prawem Inspekcja Transportu Drogowego ma podejmować starania w jej uczestnictwie w skoordynowanych z innymi państwami członkowskimi kontrolach przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że podczas kontroli drogowej kierowca będzie mógł się kontaktować z siedzibą przedsiębiorcy na rzecz którego wykonuje przewóz, "aby przed zakończeniem kontroli drogowej przedstawić wszelkie dowody, których obecności nie stwierdzono w pojeździe". Podkreślono, że pozostaje to bez wpływu na obowiązki kierowcy dotyczące zapewnienia właściwego stosowania tachografu.

Projektowana nowela da również da większe możliwości kontroli przedsiębiorców szczególnie w sytuacji gdy będzie to uzasadnione wynikami kontroli drogowych, szczególnie jeśli ujawniły one naruszenie przepisów. Funkcjonariusze prowadzący kontrole będą mogli też zrywać plomby zabezpieczające tachografy w pojazdach.

Nowe prawo doprecyzuje również przepisy ustawy o czasie pracy kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km. Wprowadzony zostanie zakaz odbierania przerwy przed rozpoczęciem lub zakończeniem pracy "z uwagi że jest to sprzeczne z ideą przerw oraz określenie, że wszystkie przerwy muszą mieć wymiar przynajmniej 15 min". (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki