REKLAMA

PZU SA: Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA

2023-09-13 16:47
publikacja
2023-09-13 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-13
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA („NWZ”) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Mączyńską-Ziemacką.

Uchwała NWZ weszła w życie z chwilą powzięcia.

Jednocześnie, w związku z dokonaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, NWZ podjęło uchwałę w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PZU SA, w której stwierdziło odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Spółki.

Wcześniej Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA obejmującego propozycję pozytywnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-13 Monika Guzek Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki