REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 08:24
publikacja
2021-04-23 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._Pismo_Prezesa_Zarzadu_PZ_CORMAY_S.A._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Sprawozdanie_finansowe_GK_CORMAY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_GK_CORMAY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Oswiadczenie_RN_PZ_CORMAY_S.A._KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_z_badania_GK_CORMAY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Ocena_RN_PZ_CORMAY_S.A._sprawozdania_GK_CORMAY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 65 290 68 410 14 593 15 903
II. Koszt własny sprzedaży 38 779 41 466 8 667 9 639
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 304) (34 680) (1 632) (8 062)
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 701) (41 130) (2 839) (9 561)
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy (12 821) (40 974) (2 866) (9 525)
VI. EBITDA* (2 988) (30 726) (668) (7 143)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (161) (4 390) (36) (1 021)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 154 19 369 34 4 503
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 130 (8 724) 476 (2 028)
X. Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmian kursów walut 2 123 6 255 475 1 454
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) (0,150) (0,481) (0,034) (0,112)
XII. Aktywa razem 93 740 102 475 20 313 24 064
XIII. Zobowiązania długoterminowe 5 118 3 432 1 109 806
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 25 306 25 225 5 484 5 923
XV. Kapitał własny 63 316 73 818 13 720 17 334
XVI. Kapitał akcyjny 84 205 84 205 18 247 19 773
XVII. Liczba akcji w tys. sztuk 84 205 84 205 84 205 84 205
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,88 0,16 0,21


* EBITDA została zdefiniowana jako zysk (strata) z działalności
operacyjnej powiększony o koszty amortyzacji za okres


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2020.pdf1. Pismo Prezesa Zarządu PZ CORMAY S.A._2020.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_GK CORMAY_2020.pdf2. Sprawozdanie_finansowe_GK CORMAY_2020.pdf
3. Sprawozdanie_Zarządu_GK CORMAY_2020.pdf3. Sprawozdanie_Zarządu_GK CORMAY_2020.pdf
4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2020.pdf4. Oświadczenie RN PZ CORMAY S.A._KA_2020.pdf
5. Sprawozdanie z badania_GK CORMAY_2020.pdf5. Sprawozdanie z badania_GK CORMAY_2020.pdf
6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_GK CORMAY_2020.pdf6. Ocena_RN PZ CORMAY S.A._sprawozdania_GK CORMAY_2020.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-04-23 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-23 Flavio Finotello Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Joanna Kamińska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki